Waarom belangrijk?

Het melden van vermoede bijwerkingen is belangrijk omdat deze soms pas in de praktijk worden ontdekt, doordat het geneesmiddel of vaccin door veel mensen gebruikt wordt, ook door mensen met comorbiditeit. Ook treden sommige bijwerkingen pas na langdurig gebruik op. En soms ontstaan bijwerkingen alleen in combinatie met andere medicijnen.

Meldingen van bijwerkingen leveren nieuwe kennis op. Nieuwe kennis helpt mee aan een veilig gebruik van geneesmiddelen en vaccins.

Waar kunt u bijwerkingen melden?

Vermoede bijwerkingen kunt u melden bij het Nederlands Bijwerkingencentrum Lareb.

De melding wordt opgeslagen en beoordeeld door een deskundige. Zien zij iets opmerkelijks, dan wordt het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) geïnformeerd. Zij bekijken of het inderdaad gaat om een bijwerking, of ze maatregelen moeten nemen en welke dat dan zijn.

Bijwerkingen vermeld in de richtlijnen

Het NHG beschrijft in betreffende standaarden wanneer vermoede bijwerkingen gemeld moeten worden. Het gaat om de volgende standaarden:

NHG-Standaard Covid-19

Het gebruik van ICS bij COVID-19 is off-label. Als de huisarts off-label voorschrijft conform een NHG-advies, is de huisarts niet verplicht om de patiënt over het off-label karakter te informeren en hoeft hij geen statusvermelding in het dossier te plaatsen. Wel is de huisarts verplicht om extra alert te zijn op vermoede bijwerkingen en deze te melden bij het bijwerkingencentrum Lareb.

NHG-Standaard Amenorroe

Medicatie die amenorroe kan veroorzaken: bij patiënten bij wie medicatie de vermoedelijke oorzaak was van de amenorroe, vindt controle na 3-6 maanden plaats als de cyclus zich niet herstelt. Overweeg melding van amenorroe als vermoede bijwerking bij het Bijwerkingencentrum Lareb.

NHG-Standpunt: offlabel voorschrijven in de huisartsenpraktijk

In dit NHG-Standpunt staat als kernboodschap: meld vermoede bijwerkingen na offlabel gebruik bij het bijwerkingencentrum Lareb.

Meer informatie: