Preventie als kerntaak van de huisarts

Geïndiceerde en zorggerelateerde preventie zijn een kerntaak van de huisarts.

De werkdag wordt voor een groot deel gevuld door preventie: denk aan de secundaire preventie in de ketenzorg (bloeddruk, cholesterol, glucose), de jaarlijkse griepvaccinatie en de rol van de huisarts in de bevolkingsonderzoeken naar kanker. 

Grote rol voor leefstijl

Veel van deze preventie is medicamenteus, maar er is ook een grote rol voor leefstijl. De uitvoering van leefstijlinterventies vindt deels plaats in de huisartsenpraktijk, maar wordt vaak in het sociale domein of door andere eerstelijns zorgmedewerkers gedaan.  

Bloeddruk meten bij patiënt
Bloeddruk meten bij patient
huisartsen overleggen met elkaar

Het bord van de huisarts ligt vol…

De verwachtingen van wat de huisarts allemaal kan, zijn hoog. We zien geïndiceerde en zorg-gerelateerde preventie als kerntaak (Woudschoten 2019). Waar begint en eindigt die rol?  Lisette van de Laar (huisarts & programmamanager NHG) deelt opvallende punten vanuit de ledenraadpleging.

Actuele ontwikkelingen

Ondanks aanbevelingen in de NHG-Standaarden is het lastig om leefstijl een goede plek te geven tijdens het (overvolle) spreekuur.

De NHG- praktijkhandleiding leefstijlbegeleiding in de huisartsenpraktijk gaat hierbij ondersteunen.

Naar verwachting is deze in 2023 gereed.  

In het rapport van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving over vaccineren (2021) zijn een groot aantal knelpunten in de huidige vaccinatiezorg vastgesteld. Welke gevolgen gaat dit hebben voor het vaccinatiezorg en voor de huisarts? En hoe gaat de COVID-vaccinatie er de komende jaren uitzien?

Het NHG praat mee met diverse commissies over de toekomst van het vaccineren.

Elk jaar adviseert de Gezondheidsraad over de bevolkingsonderzoeken. Het NHG neemt deel aan de programmacommissies van de lopende bevolkingsonderzoeken naar kanker en houdt de praktijkhandleidingen up-to-date. Daarnaast volgen we de ontwikkelingen en discussies over eventuele nieuwe bevolkingsonderzoeken.

Hulpmiddelen

Bevolkingsonderzoek

Bevolkingsonderzoeken

In de huisartsenpraktijk krijgt u te maken met 3 verschillende bevolkingsonderzoeken.

man krijgt een vaccinatie in zijn arm

Vaccinatiecampagnes

Gebruik de NHG-Praktijkhandleidingen Griepvaccinatie, Pneumokokkenvaccinatie en COVID-19-vaccinatie tijdens de vaccinatiecampagnes.

vrouw wandelt samen met haar honden

Leefstijl

Opvallende cijfers over preventie

  • Wist u dat in 52 van de 92 NHG-Standaarden adviezen over voeding, bewegen, alcohol of roken gegeven worden als behandeloptie en/of preventieve maatregel?
  • Bij minstens 8 miljoen consulten per jaar wordt leefstijl besproken in de huisartsenpraktijk. 
  • In 2021 waren er ongeveer 45.000 mensen begeleidt die wilden stoppen met roken.
  • 87% van de huisartsen zien het signaleren van leefstijlfactoren die bijdragen aan een klacht of ziekte als taak van de huisarts.

Bronnen: Nivel.nl en Vektis.nl

Gerelateerd nieuws

Aftrap Stoptober 2023 

De voorbereidingen voor de 10e editie van Stoptober gaan in september alweer van start! Jaarlijks een moment waarop er landelijk aandacht is voor stoppen met roken. Doet u mee?

Richtlijn Obesitas en overgewicht

De herziene richtlijn Obesitas en overgewicht bij volwassenen is gepubliceerd. Een belangrijke richtlijn omdat meer dan de helft van de Nederlandse volwassenen overgewicht heeft.

Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker, herziene praktijkhandleiding

De NHG-Praktijkhandleiding Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker is gedeeltelijk herzien en nu ook in een praktische webvariant beschikbaar.