Belangrijke aandachtspunten 

 • De uitnodigingsbrieven voor de griepvaccinatie zijn beschikbaar voor minderjarigen, volwassenen en in een combinatievariant 
 • De bewaareisen van de vaccins zijn aangescherpt, ook voor griepvaccins 
 • Alle 63- t/m 66-jarigen worden uitgenodigd voor de pneumokokkenvaccinatie 
 • Er geldt geen interval tussen een griep- of pneumokokkenvaccinatie en een COVID-19-vaccinatie 

Aandachtspunten NHG-Praktijkhandleiding Griepvaccinatie  

 • Uitnodigingsbrieven 
  Er zijn dit jaar 3 verschillende uitnodigingsbrieven beschikbaar, namelijk voor: 
  • minderjarigen (0-15 jaar); 
  • volwassenen (vanaf 16 jaar); 
  • Combinatie volwassenen als kinderen.  
   De kinderbrief is gemaakt vanwege het belang van informatievoorziening aan ouders in het kader van informed consent. Verzendhuis DMDR is in staat om op basis van geboortedatum onderscheid te maken tussen leeftijdsgroepen, bij Promedico kan dit niet. Maakt u gebruik maken van Promedico als verzendhuis of verstuurt u de uitnodigingen zelf? Gebruik dan de combinatiebrief.   

   Wij raden u aan om gebruik te maken van de opgenomen uitnodigingsbrieven en deze niet (of zo weinig mogelijk) aan te passen, zodat patiënten zo volledig mogelijk worden geïnformeerd.  
 • Infographic 
  Bestel de infographic altijd via de webapplicatie van de SNPG, ook als u gebruik maakt van een verzendhuis. U kunt de infographic ook downloaden.
 • Zwangeren 
  Zwangeren zonder medische indicatie: komen in aanmerking voor griepvaccinatie wanneer zij 22 weken of langer zwanger zijn in de periode van 15 oktober tot 1 maart. De verloskundig zorgverlener verzorgt de voorlichting en uitnodigingen. Het consultatiebureau (JGZ) vaccineert. De huisarts heeft geen rol in deze route.  

  Zwangeren met een medische indicatie: krijgen ongeacht hun zwangerschapsduur een uitnodiging voor griepvaccinatie van de huisarts. Dit is onveranderd. 
 • Kwaliteitseisen bewaren vaccins 
  Vanaf dit jaar gelden de aangescherpte bewaareisen ook voor de griepvaccins. Eerder golden deze al voor de pneumokokkenvaccins.  

Aandachtspunten NHG-Praktijkhandleiding Pneumokokkenvaccinatie 

 • Leeftijdscriteria 2023 
  Aankomend najaar worden alle 63- t/m 66-jarigen uitgenodigd (geboren tussen 1-1-1957 en 31-12-1960)  
 • Bestellen en expiratiedatums 
  Bestel het aantal pneumokokkenvaccins dat u verwacht voor het geldende campagnejaar nodig te hebben. Geleverde vaccins zijn 1 of 2 jaar houdbaar. Houd er rekening mee dat ook eerder bestelde vaccins die op de juiste manier bewaard en nog houdbaar zijn, gebruikt moeten worden. Let erop dat het verlopen van de expiratiedatum niet evenredig loopt met de volgorde van leveren van de vaccins. 
 • Infographic 
  Bestel de infographic altijd via de webapplicatie van de SNPG, ook als u gebruik maakt van een verzendhuis. U kunt de infographic ook downloaden.
 • Uitnodigingsbrief
  Wij raden u aan om gebruik te maken van de opgenomen uitnodigingsbrief en deze niet (of zo weinig mogelijk) aan te passen, zodat patiënten zo volledig mogelijk worden geïnformeerd.  

Meer informatie