Belangrijke aandachtspunten 

  • Griepvaccinatie: de uitnodigingsbrieven zijn beschikbaar voor minderjarigen, volwassenen en in een combinatievariant 
  • Pneumokokkenvaccinatie: alle 60- t/m 63-jarigen worden uitgenodigd 

Uitnodigingsbrieven
Er zijn 3 verschillende uitnodigingsbrieven beschikbaar, namelijk voor: 

  • minderjarigen (0-15 jaar)
  • volwassenen (vanaf 16 jaar)
  • combinatie zowel volwassenen als kinderen 

De brief voor kinderen/minderjarigen is gemaakt vanwege het belang van informatievoorziening aan ouders in het kader van informed consent. De brief is in 2023 voor het eerst ontwikkeld en in dat jaar al naar 2000 kinderen verstuurd. Overweeg voor je praktijk dit jaar ook deze brief in te zetten. Het verzendhuis kan dit op basis van geboortedata doen. Met de wijzigingen in indicatiestelling door het Gezondheidsraad-advies (2021) hebben meer kinderen een indicatie voor griepvaccinatie (nu ongeveer 2-3% van doelgroep NPG). 

Wij raden je aan om gebruik te maken van de voorgestelde uitnodigingsbrieven en deze niet (of zo weinig mogelijk) aan te passen, zodat patiënten zo volledig mogelijk worden geïnformeerd.  

Visual (voorheen infographic) 
Bestel de visual (voorheen infographic) via de webapplicatie van de SNPG, ook als je gebruik maakt van een verzendhuis. Je kunt de visual ook downloaden. De visual is opgemaakt conform de rijkshuisstijl van het RIVM. Let op: de visual volgt binnenkort.

Zwangeren 
Zwangeren zonder medische indicatie: sinds 2023 kunnen zij bij de JGZ een griepvaccinatie halen, wanneer zij 22 weken of langer zwanger zijn in de periode van 15 oktober tot 1 maart. De verloskundig zorgverlener verzorgt de voorlichting en uitnodigingen. Het consultatiebureau (JGZ) vaccineert. De huisarts heeft geen rol in deze route.  

Zwangeren met een medische indicatie: krijgen ongeacht hun zwangerschapsduur een uitnodiging voor griepvaccinatie van de huisarts. Dit is onveranderd. 

Chemotherapie bij solide tumor 
RIVM besteedt dit jaar aandacht aan het verbeteren van de toegang tot griepvaccinatie voor patiënten met een solide tumor die chemotherapie gebruiken. Raadpleeg hiervoor het hoofdstuk selecteren en indicaties in de NHG-Praktijkhandleiding Griepvaccinatie. Waarschijnlijk zul je als huisarts niet veel merken van deze verandering.  

Spiegelinformatie over vaccinatiegraad 
Vanaf dit jaar krijgen praktijken die aangesloten zijn bij de Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn spiegelinformatie over de vaccinatiegraad in hun praktijk. De range in vaccinatiegraad is 49,7-63,6% (95%-BI). 

Leeftijdscohort 2024 
Aankomend najaar worden alle 60- t/m 63-jarigen uitgenodigd (geboren tussen 1-1-1961 en 31-12-1964). 

Expiratiedata vaccins 
Bestel het aantal pneumokokkenvaccins dat je verwacht nodig te hebben op basis van de selectie in je HIS. Houd er rekening mee dat ook eerder bestelde vaccins die op de juiste manier bewaard en nog houdbaar zijn, gebruikt moeten worden. 

Visual (voorheen infographic)  
Bestel de visual via de webapplicatie van de SNPG, ook als je gebruik maakt van een verzendhuis. Je kunt de visual ook downloaden. Let op: deze volgt binnenkort.

Uitnodigingsbrief 
Wij raden je aan om gebruik te maken van de voorgestelde uitnodigingsbrief en deze niet (of zo weinig mogelijk) aan te passen, zodat patiënten zo volledig mogelijk worden geïnformeerd. 

 

Meer informatie