In september 2021 heeft de Gezondheidsraad een nieuw advies uitgebracht over de indicaties voor griepvaccinatie. Dit advies wordt in deze handleiding toegelicht. 

  • Zwangeren zonder medische indicatie komen in aanmerking voor griepvaccinatie wanneer zij 22 weken of langer zwanger zijn in de periode van 15 oktober tot 1 maart. De verloskundig zorgverlener verzorgt de voorlichting en uitnodigingen. Het consultatiebureau (JGZ) vaccineert. De huisarts heeft geen rol in deze route. Zwangeren met een medische indicatie blijven opgeroepen worden voor vaccinatie door de huisarts.  
  • Er zijn vanaf dit jaar 3 verschillende uitnodigingsbrieven beschikbaar; 1 brief voor minderjarigen (0-15 jaar), 1 brief voor volwassenen (vanaf 16 jaar) en een combinatiebrief. De kinderbrief is gemaakt vanwege het belang van informatievoorziening aan ouders in het kader van informed consent. Verzendhuis DMDR is in staat om op basis van geboortedatum onderscheid te maken tussen leeftijdsgroepen, bij Promedico kan dit niet. De combinatiebrief is beschikbaar voor huisartsen die gebruik maken van Promedico als verzendhuis en huisartsen die zelf de uitnodigingen versturen.
  • Kwaliteitseisen bewaren vaccins: Vanaf dit jaar gelden de aangescherpte bewaareisen ook voor de griepvaccins. Eerder golden deze al voor de pneumokokkenvaccins.
  • Mensen met morbide obesitas (BMI≥40) vallen onder de nieuwe selectiecriteria. Zij worden echter vaak niet automatisch geselecteerd omdat de BMI niet altijd in het HIS wordt genoteerd. Patiënten uit deze doelgroep mogen zichzelf melden voor vaccinatie. Registreer in het HIS de BMI als diagnostische bepaling én onder ICPC code T83 overgewicht, zodat de patiënt volgend jaar automatisch wordt geselecteerd. 
  • Bij mensen met (morbide) obesitas is het advies om in principe te vaccineren met naalden van 38 mm.  
  • In 2022 is de selectieprocedure herzien om de hoeveelheid ‘te beoordelen’-criteria te verminderen. De aanpassingen worden in deze handleiding toegelicht.  
  • Het in 2021-2022 geadviseerde interval tussen de griep- en/of pneumokokkenvaccinatie en de COVID-19-vaccinatie is blijvend komen te vervallen.
  • Er is een paragraaf toegevoegd over griepvaccinatie en wils(on)bekwaamheid. Door de uitbreiding met de nieuwe doelgroepen uit het Gezondheidsraadadvies van 2021 zal wilsbekwaamheid/wilsonbekwaamheid vaker relevant zijn.

Bijlagen