In september 2021 heeft de Gezondheidsraad een nieuw advies uitgebracht over de indicaties voor griepvaccinatie. Dit advies wordt in deze handleiding toegelicht. 

Belangrijkste aandachtpunten in 2024

  • Sinds vorig jaar kunnen ook zwangeren zonder medicatie indicatie bij de JGZ een griepvaccinatie halen. Dit kan wanneer zij 22 weken of meer zwanger zijn in de periode 15 oktober tot 1 maart. De verloskundig zorgverlener verzorgt de voorlichting en uitnodigingen. Het consultatiebureau (JGZ) vaccineert. De huisarts speelt geen rol in deze route. Zwangeren met een medische indicaties worden zoals gebruikelijk uitgenodigd door de huisarts voor vaccinatie. 
  • Er is een aparte brief beschikbaar voor het uitnodigen van kinderen voor griepvaccinatie. In deze brief worden de aspecten rondom informed consent die spelen bij het vaccineren van kinderen meegenomen. Wanneer u gebruik maakt van het verzendhuis DMDR kunnen zij op basis van geboortedatum deze versie van de brief sturen naar uw minderjarige patiënten. Volwassenen krijgen dan een kortere brief (zonder de informatie voor kinderen). Zie het hoofdstuk ‘Uitnodigingsbrieven en infographic’ voor meer informatie. 
  • RIVM besteedt dit jaar aandacht aan het verbeteren van de toegang tot griepvaccinatie voor patiënten met een solide tumor die chemotherapie gebruiken. In het hoofdstuk selecteren en indicaties is meer te vinden over deze doelgroep. Waarschijnlijk zult u als huisarts niet veel merken van deze verandering. 
  • Vanaf dit jaar krijgen praktijken die aangesloten zijn bij de Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn spiegelinformatie over de vaccinatiegraad in hun praktijk. De range in vaccinatiegraad is 49,7-63,6% (95%-BI). 

Bijlagen