De rol van de huisarts

Wat is de rol van de huisarts? En wat vooral niet?

Feiten en cijfers

Wat is het belang van leefstijl in het vóórkomen en voorkómen van ziektes? 

Hulpvraag en leefstijl

Tips voor het aankaarten van leefstijlfactoren, het peilen van motivatie en het maken van een gezamenlijke keuze. 

Thuismeting wegen op weegschaal

Korte leefstijlinterventie

Tips om een gemotiveerde patiënt te helpen een realistisch plan te maken om het gedrag te veranderen. 

Roken

Volgt in Q2

Man kijkt in de spiegel

Alcohol

Volgt in Q2

Voeding

Volgt in Q2

Beweging

Volgt in Q3

Chronische stress

Volgt in Q3

Gedrag en gedragsverandering

Volgt in Q2

Gesprekstechnieken en tools

Volgt in Q2

Colofon

Volgt in Q2