Werken aan kwaliteit eenvoudig(er) met de kwaliteitsreis

Twijfelt u waar u moet beginnen of hoe u bepaalde zaken aan kunt pakken? Doorloop dan samen de kwaliteitsreis. U ziet direct wat u kunt doen om de kwaliteit te verbeteren in de praktijk, tijdens het consult, voor de patiënt thuis en in de wachtkamer.

kwaliteitsreis
huisarts bladert in boek

Visie

Kwaliteitsbeleid in de huisartsenzorg

Uitgangspunt is dat samen leren en werken aan kwaliteit zorgt voor zinvolle veranderingen, tevreden patiënten en meer werkplezier.

Hulpmiddelen 

overleg tussen twee huisartsen

Kwaliteitssysteem

Met materialen ondersteunt het NHG praktijken bij gewone en gespecialiseerde spreekuren.

overleg medewerkers huisartsenpraktijk

Delegeren

U kunt medische handelingen aan andere
medewerkers in de huisartsenpraktijk
delegeren. 

huisarts bladert door papieren

Praktijkaccreditering en herregistratie

Lees verder Informatie over herregistratie-eisen en evaluaties (visitatie).

medische hulpmiddelen

Beheer medische hulpmiddelen

Het NHG biedt ondersteuning bij het beheer
en onderhoud van medische hulpmiddelen en
het beheer van geneesmiddelen.

huisarts wast handen

Infectiepreventie

Raadpleeg hier de richtlijn Infectiepreventie
in de huisartsen- en verloskundigenpraktijk.

spreekuur bij de huisarts

Patiëntveiligheid

Samen kijken en leren van fouten maken de
zorg voor uw patiënten veiliger.

ondersteuning praktijkaccreditering

NHG-Praktijkaccreditering

Ondersteuning voor uw NHG-Praktijkaccreditering 

ervaringen van patiënten

Patiëntervaringen

Op verschillende manieren kunnen patiënten
helpen bij het verbeteren van de zorg.

Gerelateerd nieuws

Gewijzigd Besluit huisartsgeneeskunde goedgekeurd

Het Besluit huisartsgeneeskunde, waarin de eisen voor herregistratie en erkenning van opleiding en opleider staan beschreven, is aangepast. Wat is gewijzigd?

NHG-Standaard Epicondylitis is herzien

De NHG-Standaard Epicondylitis is volledig herzien. Lees de belangrijkste wijzigingen.

NHG-Standaard Acuut hoesten

De NHG-Standaard Acuut Hoesten is volledig herzien. Bekijk alle wijzigingen en een overzicht van bijbehorende NHG-producten.