Herregistratie in het buitenland

Vanaf 1 januari 2009 moet een Nederlandse huisarts per 5 jaar deelnemen aan minimaal 10 uur geaccrediteerde intercollegiale toetsing om voor herregistratie in aanmerking te komen. Dit geldt ook voor een in het buitenland werkzame huisarts die in Nederland geregistreerd wil blijven.  

Accreditatie  

In overleg met de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) en het Accreditatie Bureau Cluster 1  (ABC1) kan accreditatie worden verleend aan ‘toetsing-op-afstand’.   

Bijvoorbeeld:  

 • aan huisartsen in het buitenland die een (internationale) toetsgroep vormen, via een beeld- en geluidsverbinding 
 • aan huisartsen die in de eigen omgeving (buitenland) een toetsgroep vormen 

In alle gevallen is een EKC aanwezig, daar woonachtig of op afstand (vanuit Nederland).  

Voorwaarden intercollegiale toetsing in het buitenland   

 • Deelnemers wonen op ten minste 100 km van de Nederlandse grens  
 • Toetsgroepen in het buitenland dienen uiteraard aan alle voorwaarden voor de intercollegiale toetsgroepen in Nederland te voldoen   
 • Zorg voor een goede audiovisuele verbinding 
 • De betreffende EKC van de toetsgroep zorgt voor het bijschrijven van de nascholingspunten in GAIA  
 • Een huisarts die wil deelnemen aan een bestaande toetsgroep in het buitenland dient zelf een groep en toestemming van die groep te regelen   
 • Indien de huisarts geen groep heeft kan hij/zij contact opnemen met PAM buitenland   
 • De PAM-buitenland/ABC1 zijn gerechtigd bijeenkomsten te visiteren  

Ondersteuning via PAM-buitenland  

Vanaf 2022 ondersteunen wij, als NHG, de accreditatie van nascholing in de toetsgroepen via de Perifeer Accreditatie Medewerker (PAM)-buitenland. De PAM-buitenland blijft de jaarplannen en verslagen van de toetsgroepen bekijken en zorgt voor accordering van nascholingsuren via de EKC in uw GAIA dossier. U betaalt voor deze accreditatieprocedure aan het NHG en niet meer aan LINKH.  

De contactpersoon namens PAM-buitenland is Marjolijn Boendermaker Mail haar via pambuitenland@nhg.org.  

Deelnemen? 

Wilt u deelnemen aan (bestaande) intercollegiale toetsgroepen in het buitenland en deze nascholing in 2024 laten accrediteren?  Vul dan dit formulier in. 

Let op:  

 • met het invullen van dit formulier meldt u zich niet aan voor deelname aan een toetsgroep in het buitenland. U moet zelf een toetsgroep regelen, eventueel met behulp van de PAM-buitenland.   
 • als u zich niet aanmeldt bij het NHG, kunnen uw nascholingsuren in de toetsgroepen niet worden geaccrediteerd.   

Na aanmelding sturen we uw gegevens door naar de PAM-buitenland. Zij accordeert de door de EKC bijgeschreven nascholingsuren van de toetsgroepen in het persoonlijke GAIA dossier.  

Kosten accreditatieprocedure   

De kosten voor de accreditatieprocedure van deze nascholing in intercollegiale toetsgroepen in het buitenland bedragen voor NHG-leden € 92,00 (incl. btw) en voor niet NHG-leden € 132,- (incl. btw) per kalenderjaar.