Ondersteuning NHG-Praktijkaccreditering

De handleiding voor het opzetten, onderhouden en borgen van een kwaliteitssysteem in de huisartsenpraktijk is een belangrijke basis voor de kwaliteitsnormen voor NHG-Praktijkaccreditering.

Erkende certificering

Naast NPA worden onderstaande certificaten door de beroepsgroep erkend, mits de Raad van Accreditatie (RvA) die certificerende organisatie voor de bijbehorende certificaten heeft toegekend.

EKC en toetsgroepen

Een Erkend Kwaliteitsconsulent (EKC) is een huisarts die de nascholing in toetsgroepen coördineert en die de toetsgroep ondersteunt. Wilt u meer weten over EKC of wilt u weten hoe u een EKC kunt worden? Lees dan verder.

Intercollegiale toetsing buitenland

Lees meer over accreditatie van toetsgroepen in het buitenland en welke voorwaarden er zijn voor deelname.

Herregistratie-eisen

Om in Nederland als huisarts te mogen werken, moet u ingeschreven staan in het register van de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS). Welke herregistratie-eisen zijn er?