Registratieperiode

Registratie vindt plaats voor een periode van maximaal 5 jaar. Als uw registratieperiode eindigt, kunt u zich herregistreren bij de RGS.  

Doel herregistratie

Het doel van herregistreren is het beschikken over voldoende deskundigheid in het huisartsenvak en het bevorderen van de kwaliteit van zorg. 

Meer over de kracht van het evaluatieprogramma voor huisartsen.

Toelichting herregistratie-eisen

De herregistratie-eisen zijn onder andere gericht op:  

  • uw werk als huisarts 
  • deskundigheidsbevordering 
  • evaluatie individueel functioneren (visitatie) en  
  • evaluatie in een groep (dit is externe kwaliteitsevaluatie door middel van Intercollegiale Toetsgroepen) 

Evaluatie individueel functioneren en evaluatie in een groep

We lichten de herregistratie-eisen evaluatie individueel functioneren (visitatie) en evaluatie in een groep verder toe.

Alle (overige) herregistratie-eisen voor huisartsen vindt u verder op de website van de KNMG.