Intercollegiale toetsing

Intercollegiale toetsing is een vorm van deskundigheidsbevordering waarbij u in een groep gestructureerd elkaars handelen bespreekt en evalueert.

Door deel te nemen aan minimaal 10 uur geaccrediteerde intercollegiale toetsing, voldoet u aan de herregistratie-eis: ‘deelname aan externe kwaliteitsevaluatie’ (knmg.nl). 

Wat is een intercollegiale toetsgroep?  

Een intercollegiale toetsgroep is een groep huisartsen met als gemeenschappelijk doel van elkaar leren en samen verder ontwikkelen. Dit doen zij aan de hand van een vastgesteld jaarplan.  Een belangrijk onderdeel van de bijeenkomsten is het zichtbaar maken van de ‘interdokter-variatie’. 

Nascholing in kleine vaste toetsgroepen, onder begeleiding van een erkend kwaliteitsconsulent (EKC), is bij huisartsen al jaren een veelgebruikte vorm van nascholing en deskundigheidsbevordering.    

Voorbeelden zijn een diagnostisch toetsoverleg (DTO), farmacotherapeutisch toets overleg (FTO) en (begeleide) intervisie. 

Criteria toetsgroep   

De belangrijkste criteria voor de samenstelling van een toetsgroep zijn:   

  • Een toetsgroep bestaat uit minimaal 3 huisartsen. Het meest effectief zijn groepen tussen de 6 en 10 deelnemers 
  • Minimaal 1 van de groepsleden is een geregistreerd Erkend Kwaliteits Consulent (EKC). Een EKC is een huisarts die de nascholing in de toetsgroep coördineert en de toetsgroep ondersteunt. De groep komt minimaal 2 keer per jaar bij elkaar voor minimaal 2 uur (minimaal 1 uur per bijeenkomst)  
  • De randvoorwaarden voor het functioneren van de EKC vallen onder de verantwoordelijkheid van de groep 

Stappen om een toetsgroep te starten

  1. Nodig geïnteresseerde collega-huisartsen uit voor een toetsgroep. Dit kunnen bijvoorbeeld een aantal collega’s uit de omgeving zijn, maar ook collega’s die u nog kent uit de opleiding of met een gemeenschappelijk belang of interesse.  
  2. Bespreek samen de aanpak van de groep, het doel en de frequentie van de bijeenkomsten. 

Accreditatie aanvragen

De EKC van uw groep organiseert het aanvragen van de accreditatie via de Perifeer Accreditatie Medewerker (PAM, knmg.nl). De EKC regelt de registratie van uw deelname aan de toetsgroep in uw persoonlijk GAIA-dossier. Om accreditatie voor uw groep te kunnen aanvragen, moet de EKC beschikken over een GAIA-account. Dit verloopt via ABC1. Het aanvragen van accreditatie voor uw toetsgroep is niet mogelijk via uw persoonlijk GAIA-dossier. 

Meer weten over toetsgroepen