Wat is een intercollegiale toetsgroep?

Een intercollegiale toetsgroep is een groep huisartsen met als gemeenschappelijk doel van elkaar leren en samen verder ontwikkelen. De toetsgroep wordt ondersteund door een EKC.

Hoe word ik een Erkend Kwaliteits Consulent (EKC)?   

Volg hiervoor de EKC-basisopleiding aangeboden door de LHV – Academie. De basisopleiding bestaat uit 2 dagen waarin diverse aspecten van de functie als EKC de revue passeren.  Het NHG verzorgt de inhoud van deze EKC- basisopleiding. Een vernieuwing van de opleiding heeft in het voorjaar 2023 plaatsgevonden.

Huisartsen die de NHG-Kaderopleiding hebben gevolgd, kunnen een verkorte vorm van de basisopleiding volgen.   

Taken EKC  

De EKC ondersteunt de intercollegiale toetsgroep bij: 

  • het bevorderen van het kwaliteitsdenken 
  • het bevorderen van de kwaliteit van de nascholing door gebruik te maken van spiegelinformatie en inzet van de kwaliteitscirkel 
  • het organiseren  van de nascholing binnen de toetsgroep  
  • het opzetten van een gezamenlijk  jaarplan 
  • het  registreren van de nascholing in het GAIA-systeem  
  • het organiseren van de verslaglegging over inhoud, leerpunten en afspraken voor de toetsgroep en het vastleggen in het GAIA-systeem voor de accreditatie door de PAM  
  • het archiveren van presentielijsten met handtekeningen van de deelnemende huisartsen  
  • ook is de EKC intermediair tussen de toetsgroep en de regionale nascholingsorganisatie en heeft contact met de regionale PAM.  

Rol van een Perifeer Accreditatie Medewerker  

De Perifeer Accreditatie Medewerker (PAM) is een huisarts met veel ervaring en heeft veel belangstelling voor deskundigheidsbevordering van huisartsen. De PAM is door ABC1 bevoegd en verleent accreditatie aan deskundigheidsbevordering in de intercollegiale toetsgroepen. Zij beoordeelt plannen en verslagen van de EKC en de toetsgroep en coacht de EKC. Een overzicht van de PAM’men vindt u op de website van de KNMG (knmg.nl).  

Registratie en herregistratie bij het CHBB

Voor registratie en herregistratie als EKC kunt u terecht bij het College Huisartsen met Bijzondere Bekwaamheden. Registratie is mogelijk na het afronden van de basisopleiding EKC.

Na 5 jaar kunt u zich als EKC via GAIA herregistreren bij het CHBB. Bij uw herregistratie wordt niet meer gevraagd naar uw gewerkte uren als EKC en de gevolgde nascholing. Per 1 januari 2024 vervallen namelijk alle herregistratie-eisen voor Erkend Kwaliteits Consulenten (EKC) bij het CHBB. De LHV en het NHG hebben vertrouwen in de deskundige rol waarin de EKC gegroeid is en het functioneren van de toetsgroepen.

Meer informatie voor EKC   

  • Wilt u met andere EKC collega’s van gedachten wisselen? Ga dan naar de besloten HAweb groep EKC. Als EKC kunt u een toegangsverzoek doen. 
  • Spiegelinformatie helpt om uw zorgverlening te evalueren. Deze informatie kunt u  gebruiken in de toetsgroep.