Samen leren en werken is een uitgangspunt in de landelijke visie op kwaliteitsbeleid in de huisartsenzorg; als huisarts neemt u zelf de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van zorg. 

Wat is spiegelinformatie?

Spiegelinformatie omvat allerlei vormen van informatie waarmee de huisarts zijn zorgverlening kan spiegelen. Denk bijvoorbeeld aan:   

 • zorguitkomsten 
 • cijfers of ervaringen van collega’s 
 • verwachtingen en ervaringen van patiënten en samenwerkingspartners.  

Spiegelinformatie kunt u in diverse samenstellingen (groepen) en op verschillende manieren bespreken. Bijvoorbeeld tijdens werkoverleg, kwaliteitsoverleg, spiegelavonden, overleg rond zorgprogramma’s, tijdens intercollegiale toetsing of audit. 

Zo deelt u ervaringen, komen knelpunten aan het licht en leert u van elkaar. Het uiteindelijke doel is het verbeteren van de kwaliteit van uw  professioneel handelen en daarmee de kwaliteit van de zorg. 

Hoe komt u aan spiegelinformatie?  

Om te helpen de juiste spiegelinformatie te vinden hebben NHG en InEen een overzicht van bronnen gemaakt. 

In het bronnenoverzicht spiegelinformatie kunt u filteren op thema en/ of niveau en is bedoeld voor huisartsen, praktijkmanagers, praktijkondersteuners, kwaliteitsfunctionarissen en regionale organisaties.  

 • Medisch-inhoudelijk: spiegelinformatie op basis van gegevens over het medisch handelen. Bijvoorbeeld kwaliteitsindicatoren NHG-Standaarden of van zorgprogramma’s. 
 • Praktijkorganisatie: spiegelinformatie op basis van gegevens over de organisatie van zorg. 
 • Patiëntenervaring: spiegelinformatie op basis van feedback van patiënten. Bijvoorbeeld patiëntenvragenlijsten waarbij gevraagd wordt naar patiëntenervaringen of spiegelgesprekken met patiënten. 
 • Medicatiegebruik: spiegelinformatie over voorschrijfbeleid medicatie. 
 • Populatiegegevens: spiegelinformatie over populatiegegevens uit de wijk, de regio of landelijk. 

Deze thema’s zijn weer onderverdeeld in 3 niveaus: 

 • lokaal: praktijk, gezondheidscentrum en samenwerkingsverband 
 • regionaal: zorggroep en huisartsenpost en  
 • landelijk 

Lees de gebruiksaanwijzing hoe u in dit bronnenoverzicht kunt filteren.  Al deze informatie vindt u ook in de bijlage “Informatie bij het Bronnenoverzicht spiegelinformatie”.

Van spiegelen naar verbeteren 

Het werken met goede spiegelinformatie leidt vaak tot nieuwe inzichten en dat is de opmaat naar de volgende kwaliteitsslag in de huisartsenpraktijk. Reflecteren op spiegelinformatie werkt motiverend en leidt tot gedragsverandering.  

Voorbeeld: HIS-data gebruiken als spiegelinformatie

Data uit het eigen HIS zijn aantrekkelijk om als spiegelinformatie te gebruiken: actueel, dicht bij het eigen handelen en vaak beïnvloedbaar. Maar hoe bespreekt u eigen HIS-data op een effectieve, motiverende manier met uw collega-huisartsen in de wijk?

Daarvoor kunt u gebruik maken van het voorbeeldproject Spiegelaar, opgezet door de Amsterdamse Huisartsenalliantie  en Amsterdam UMC, afdeling Huisartsgeneeskunde (HAG). Hierin werken huisartsen in wijkgroep verband systematisch en cyclisch met spiegelinformatie uit het eigen HIS met een eigen gekozen onderwerpen en op basis van zelfrapportage. Inspirerend en gericht op professioneel leren van data!

Logo De Spiegelaar

Materialen Spiegelaar

Het project  Spiegelaar geeft:

 • uitleg over deze gestructureerde werkwijze.
 • een praktische checklist om zelf aan de slag te gaan.
 • voorbeeldmaterialen over inhoudelijke onderwerpen, onder andere: bloedonderzoek bij moeheid, medicatiebewaking bij verminderde nierfunctie, familiaire hypercholesterolemie en cardiovasculaire diagnostiek (NT-proBNP, d-dimeer en troponine).

Tools en ondersteunende producten

Artikelen Huisarts en Wetenschap

Vereist: login als NHG-lid of H&W-abonnee