Voorbeelden van spiegelinformatie  

Spiegelinformatie omvat allerlei vormen van informatie waarmee de huisarts zijn zorgverlening kan spiegelen. Denk bijvoorbeeld aan:  

 • zorguitkomsten 
 • ervaringen van collega’s 
 • maar ook aan de verwachtingen en ervaringen van patiënten en samenwerkingspartners. 

Zo deelt u ervaringen, komen knelpunten aan het licht en leert u van elkaar. Het uiteindelijke doel is het verbeteren van de kwaliteit van hun professioneel handelen en daarmee de kwaliteit van de zorg.

Hoe komt u aan spiegelinformatie?  

Om te helpen de juiste spiegelinformatie te vinden hebben NHG en InEen een overzicht van bronnen gemaakt. 

In het bronnenoverzicht spiegelinformatie kunt u filteren op thema en/ of niveau en is bedoeld voor huisartsen, praktijkmanagers, praktijkondersteuners, kwaliteitsfunctionarissen en regionale organisaties.  

 • Medisch-inhoudelijk: spiegelinformatie op basis van gegevens over het medisch handelen. Bijvoorbeeld kwaliteitsindicatoren NHG-Standaarden of van zorgprogramma’s. 
 • Praktijkorganisatie: spiegelinformatie op basis van gegevens over de organisatie van zorg. 
 • Patiëntenervaring: spiegelinformatie op basis van feedback van patiënten. Bijvoorbeeld patiëntenvragenlijsten waarbij gevraagd wordt naar patiëntenervaringen of spiegelgesprekken met patiënten. 
 • Medicatiegebruik: spiegelinformatie over voorschrijfbeleid medicatie. 
 • Populatiegegevens: spiegelinformatie over populatiegegevens uit de wijk, de regio of landelijk. 

Deze thema’s zijn weer onderverdeeld in 3 niveaus: 

 • lokaal: praktijk, gezondheidscentrum en samenwerkingsverband 
 • regionaal: zorggroep en huisartsenpost en  
 • landelijk 

Van spiegelen naar verbeteren 

Het werken met spiegelinformatie leidt vaak tot onverwachte inzichten en dat is de opmaat naar de volgende kwaliteitsslag in de huisartsenpraktijk. Reflecteren op spiegelinformatie werkt motiverend en leidt tot gedragsverandering. 

Spiegelinformatie kunt u in diverse samenstellingen (groepen) en op verschillende manieren bespreken. Bijvoorbeeld tijdens werkoverleg, kwaliteitsoverleg, spiegelavonden, overleg rond zorgprogramma’s, binnen zorggroepen, tijdens intercollegiale toetsing of audit.  

Effectief spiegelen in de praktijk, wat werkt?

Al jaren is er aandacht voor het gebruik van spiegelinformatie in de huisartsgeneeskunde. Dit zou de kwaliteit van de zorg kunnen verbeteren, mits huisartsen er effectief gebruik van maken.

Vereist: login als NHG-lid of H&W-abonnee

Spiegelen in groepen motiveert tot gedragsverandering 

Willen huisartsen goede zorg leveren, dan is reflectie op hun eigen handelen essentieel. In een groep samen reflecteren op spiegelinformatie kan motiveren tot gedragsverandering.

Vereist: login als NHG-lid of H&W-abonnee