Voorbeelden van spiegelinformatie 

Spiegelinformatie omvat allerlei vormen van informatie waarmee de huisarts zijn zorgverlening kan spiegelen. Denk bijvoorbeeld aan:  

 • zorguitkomsten 
 • cijfers of ervaringen van collega’s 
 • maar ook aan de verwachtingen en ervaringen van patiënten en samenwerkingspartners. 

Zo deelt u ervaringen, komen knelpunten aan het licht en leert u van elkaar. Het uiteindelijke doel is het verbeteren van de kwaliteit van hun professioneel handelen en daarmee de kwaliteit van de zorg.

Test uw competenties

In de huisartsopleiding krijgt de aios via opleidingsthema’s en bijbehorende kenmerkende beroepsactiviteiten (KBA’s) de nodige competenties en vaardigheden aangeleerd.

U vindt het overzicht op Thema’s en KBA’s – Huisartsopleiding Nederland. Een mooie manier om nog eens op te reflecteren.

Vragen die u op weg helpen om spiegelinformatie te gebruiken

 • Wat heeft u nodig om met spiegelinformatie te kunnen werken? In de informatie bij het bronnenoverzicht spiegelinformatie vindt u de randvoorwaarden die van belang zijn.
 • Is het duidelijk met welk doel u welke vorm van spiegelinformatie kunt inzetten en wat dit u oplevert?
 • Waar kunt u een goed bronnenoverzicht van spiegelinformatie vinden?
 • Hoe kunt u de inzichten uit spiegelinformatie analyseren en bespreekbaar maken binnen het team (onder andere motivering, prioritering, tools voor verbeterplan)?

Bent u zich er bewust van dat u spiegelinformatie als bron van verbetering kunt inzetten in het kader van samen leren en verbeteren?

Hoe komt u aan spiegelinformatie?  

Om te helpen de juiste spiegelinformatie te vinden hebben NHG en InEen een overzicht van bronnen gemaakt. 

In het bronnenoverzicht spiegelinformatie kunt u filteren op thema en/ of niveau en is bedoeld voor huisartsen, praktijkmanagers, praktijkondersteuners, kwaliteitsfunctionarissen en regionale organisaties.  

 • Medisch-inhoudelijk: spiegelinformatie op basis van gegevens over het medisch handelen. Bijvoorbeeld kwaliteitsindicatoren NHG-Standaarden of van zorgprogramma’s. 
 • Praktijkorganisatie: spiegelinformatie op basis van gegevens over de organisatie van zorg. 
 • Patiëntenervaring: spiegelinformatie op basis van feedback van patiënten. Bijvoorbeeld patiëntenvragenlijsten waarbij gevraagd wordt naar patiëntenervaringen of spiegelgesprekken met patiënten. 
 • Medicatiegebruik: spiegelinformatie over voorschrijfbeleid medicatie. 
 • Populatiegegevens: spiegelinformatie over populatiegegevens uit de wijk, de regio of landelijk. 

Deze thema’s zijn weer onderverdeeld in 3 niveaus: 

 • lokaal: praktijk, gezondheidscentrum en samenwerkingsverband 
 • regionaal: zorggroep en huisartsenpost en  
 • landelijk 

Lees de gebruiksaanwijzing hoe u in dit bronnenoverzicht kunt filteren.  Al deze informatie vindt u ook in de bijlage “Informatie bij het Bronnenoverzicht spiegelinformatie”.

Van spiegelen naar verbeteren 

Het werken met spiegelinformatie leidt vaak tot onverwachte inzichten en dat is de opmaat naar de volgende kwaliteitsslag in de huisartsenpraktijk. Reflecteren op spiegelinformatie werkt motiverend en leidt tot gedragsverandering. 

Spiegelinformatie kunt u in diverse samenstellingen (groepen) en op verschillende manieren bespreken. Bijvoorbeeld tijdens werkoverleg, kwaliteitsoverleg, spiegelavonden, overleg rond zorgprogramma’s, binnen zorggroepen, tijdens intercollegiale toetsing of audit.  

Artikelen Huisarts en Wetenschap

Vereist: login als NHG-lid of H&W-abonnee

Tools en ondersteunende producten