U bent hier

Opzetten en onderhouden van een kwaliteitssysteem

Laatste aanpassing. 11 maart, 2021

De term kwaliteitssysteem is de verzamelnaam voor alle afspraken die binnen en buiten de praktijk zijn gemaakt om op georganiseerde en zorgvuldige wijze te kunnen werken en verantwoorde zorg te kunnen verlenen.

Veel van de activiteiten zijn al geborgd in het vakmanschap en de deskundigheid van de huisarts, medewerker en eigenaar van de huisartsenvoorziening. Vooral bij risicovolle onderdelen van de zorg, de organisatie en voor het monitoren van kwaliteits-, beleids- en verbetermaatregelen is vaak behoefte aan ondersteuning. In onderstaand stappenplan vindt u informatie en beschikbare ondersteuning voor het opzetten en onderhouden van een kwaliteitssysteem in uw huisartsenpraktijk. We maken daarbij onderscheid in:

  1. Praktijkorganisatorische randvoorwaarden 
  2. Een goed georganiseerd primair proces
  3. Informatie verzamelen
  4. Verbeteren en evalueren
  5. Beheren en borgen

2. Het primaire proces