Wat

In de opleiding is de basis gelegd voor het voeren van een consult. Door praktijkervaring geeft u een eigen invulling aan de manier waarop u bijvoorbeelt communiceert, triageert en een consult uitvoert. Zowel voor een startende als voor een doorgewinterde zorgmedewerker (en alles wat ertussenin zit) kan het leuk en leerzaam zijn om eens mee te kijken met een collega.

Daarnaast kan het ook inspirerend zijn om mee te kijken met iemand met een andere functie binnen de praktijk. Met bepaalde onderwerpen krijgt iedereen te maken en het kan interessant zijn om die vanuit een andere invalshoek te bekijken.

Ook kan de frisse blik van een nieuwe medewerker, stagiaire, aios of waarnemend huisarts een goede bron van spiegelinformatie zijn. Wat valt hen op? Hoe pakken zij bepaalde dingen aan in een consult of binnen de praktijkorganisatie?

Aan de slag

 • Loop een keer mee met een collega en wissel ervaringen uit. Noteer eventueel vooraf een aantal specifieke punten waarop u wilt reflecteren.
 • Maak de kwaliteitsreis vanuit een specifiek onderwerp binnen de eigen praktijk en signaleer wat opvalt.
 • Bespreek met het team een specifiek onderwerp en belicht dit vanuit de verschillende functies.
 • Laat nieuwe medewerkers/stagiaires/aiossen/waarnemend huisartsen benoemen wat hen opvalt. Wissel ervaringen uit.
 • Als u de smaak te pakken heeft en de tijd het toelaat: kijk mee met een collega buiten uw eigen praktijk.

Maak het bespreekbaar

 • Deel ervaringen binnen het team.
 • Benoem de dingen waar jullie samen trots op kunnen zijn.
 • Bespreek de punten die zijn opgevallen en maak die tot een leer-/inspiratiepunt.

Tools en ondersteunende producten

 • Gebruik de ervaringen van en/of vraag advies aan collega’s op HAweb.
 • Test uw competenties. In de huisartsopleiding krijgt de aios via opleidingsthema’s en bijbehorende kenmerkende beroepsactiviteiten (KBA’s) de nodige competenties en vaardigheden aangeleerd. U vindt het overzicht op Thema’s en KBA’s – Huisartsopleiding Nederland. Een mooie manier om nog eens op te reflecteren.
 • Deze routekaart is vanuit de kwaliteitsreis ontwikkeld. Met de kwaliteitsreis ziet u wat u kunt doen om de kwaliteit in uw huisartsenpraktijk te verbeteren.