Wat

Naast het positieve effect van het geven en aanvaarden van complimenten, is het zinvol om dat wat er goed ging uit te spreken, vast te leggen, te analyseren en ervan te leren.

Aan de slag

Stel uzelf de volgende vragen:

  • Wat ging er goed, waar bent u trots op?
  • Wat heeft u gedaan, of wat deed de ander?
  • Welke factoren zorgden ervoor dat het zo goed ging?
  • Kunnen we deze werkwijze in de toekomst vaker inzetten en wat is daarvoor nodig?

Leg het vast; denk hierbij aan:

  • Registratie in het kwaliteitssysteem
  • Aanmaken van een fictieve PIM/VIM-patiënt in het HIS, waaronder u de meldingen en acties registreert
  • Het vermelden van een PIM op een whiteboard/complimentenbord

Maak het bespreekbaar:

  • Analyseer de PIM-melding
  • Maak het bespreken van PIM-meldingen een vast agendapunt van een werkoverleg (indien aanwezig)
  • Maak een PIM-melding van de maand en deel dit binnen de praktijk of indien aanwezig in de zorggroep

Leren door VIM:

Gebruik PIM-meldingen als spiegelinformatie om er samen van te leren en te behouden wat goed gaat.

Leestip:

Column over het nut van PIM’en door Paul Brand.

Wilt u nog meer doen op het gebied van kwaliteit in uw huisartsenpraktijk? Met de kwaliteitsreis ziet u wat u kunt doen om de kwaliteit in uw huisartsenpraktijk te verbeteren.