Veilige zorg voor uw patiënt 

Gezamenlijk signaleren, analyseren en leren van onbedoelde fouten en het opsporen van risico’s maken de zorg voor uw patiënt veiliger. Vanuit de Wet kwaliteit, klachten en geschillen Zorg (Wkkgz) is het verplicht dat:

  • alle huisartsenvoorzieningen een interne procedure hebben om (bijna) incidenten te melden
  • er zorgvuldig wordt omgegaan met klachten van uw patiënten over de zorgverlening in uw praktijk 

Hoe werken we aan veilige zorg?

Hieronder vindt u verschillende thema’s waarbij het NHG u en uw praktijk kan ondersteunen. 

Veilig Incidenten melden

Bij het Veilig incidenten melden (VIM) gaat het om de vraag “wat ging er (bijna) mis? Structurele weeffouten in de huisartsenvoorzieningen worden in beeld gebracht en daarmee voorkomt u grotere incidenten in de toekomst.  

Lees meer over de ondersteuning bij het opzetten van een VIM-procedure in uw praktijk .

Proactief problemen oplossen

Proactief problemen opsporen (ook wel bekend als de Prospectieve risico-inventarisatie ofwel PRI), is een belangrijke voorwaarde om veilig te kunnen werken in de huisartsenzorg. Hierbij worden onveilige en kritische processen geïdentificeerd en geanalyseerd. Het gaat om de vraag: wat kan er misgaan en hoe kunnen we deze risico’s verlagen. 

Lees meer over de ondersteuning bij proactief problemen opsporen binnen uw praktijk. 

Klachtenprocedure

Met een (systematische) klachtenprocedure geeft u patiënten de mogelijkheid om laagdrempelig hun onvrede of klacht kenbaar te maken binnen de huisartsenpraktijk. Dit vergroot de patiënttevredenheid en kan een officiële klacht voorkomen. Een klachtenprocedure (inclusief stappenplan) helpt bij een juiste afhandeling van de onvrede of klacht.

Lees meer over de ondersteuning voor het opzetten van een klachtenprocedure binnen uw praktijk.

Medicatie veiligheid

Bij medicatieveiligheid gaat het om veilige zorg voor patiënt en medewerkers. Goede samenwerking tussen patiënt, arts, apotheker, zorgmedewerker en zorgorganisatie is essentieel voor een veilig medicatieproces.

Op de website van Zorg voor beter vindt u informatie over de Veilige principes in de medicatieketen, praktijkvoorbeelden en aparte informatiekaarten voor patiënten die hulp nodig hebben bij het innemen en het beheer van de medicatie.

Deze hulmiddelen zijn gemaakt in het kader van het project “Veilige principes verder in praktijk”.

Voorkom medicatie incidenten

Het NHG beveelt Voorkomen Medicatie-Incidenten (VMI), aan. Daar kunnen huisartsen, de medewerkers en andere zorgverleners incidenten met geneesmiddelen melden. Of volg de frequente Praktijkprikkels op de website of in uw email, waarin (geanonimiseerde) praktijksituaties worden beschreven. VMI is onderdeel van het -onafhankelijke- Instituut Verantwoord Medicijngebruik.

Een verbeterplan starten

Naar aanleiding van verzamelde informatie uit bijvoorbeeld spiegelinformatie, VIM-meldingen, klachten of tips kunt u een verbeterplan opstarten binnen uw praktijk.

Gebruik hiervoor deze handleiding opstellen verbeterplan en het format verbeterplan. Hierin staat informatie over het schrijven, evalueren en borgen van voorgestelde verbeteringen binnen uw praktijk.