In dit plan legt u vast welk onderwerp u aanpakt en hoe in uw praktijk wordt gewerkt aan verbetering van de kwaliteit van de zorg. Vraag alle praktijkmedewerkers actief op zoek te gaan naar verbeterpunten. Dit levert betrokkenheid en zinvolle discussies op.

Bekijk ook het format voor een verbeterplan.