Het visiedocument Kwaliteitsbeleid in de huisartsenzorg

Deze gezamenlijke visie, gelanceerd in 2019, geeft huisartsenpraktijken en -organisaties heldere kaders voor het werken aan kwaliteit.  

Een belangrijke verandering is de verschuiving van ‘verantwoording afleggen’ naar ‘verantwoordelijkheid nemen’ voor kwaliteit.

Focus kwaliteitsbeleid

De focus van het kwaliteitsbeleid ligt op intrinsieke motivatie en inspiratie.

Huisartsen leren samen met andere zorgverleners, patiënten en stakeholders aan de hand van spiegelinformatie gebruikmaken van beschikbare (regionale) ondersteuning. 

Met het gezamenlijke visiedocument Kwaliteit in de huisartsenzorg beantwoorden we de volgende vragen:

  • Wat betekent kwaliteit in de huisartsenzorg nu precies?
  • Hoe leveren we dat?
  • Hoe maken we het eenvoudiger en overzichtelijker? 

Ook voor andere partijen belangrijk

Maatschappelijke trends, nieuwe inzichten en ontwikkelingen in de zorg veranderen de kijk op kwaliteit in de huisartsenzorg. Naast patiënten en huisartsen hebben ook andere partijen belang bij een goede kwaliteit van de huisartsenzorg.  

“De NHG-standaarden zijn een belangrijke hoeksteen in de huisartsen zorg. Het NHG is daarmee een stevige pijler onder de sterke positie van de huisarts in Nederland. Alleen al daarom zou elke huisarts lid moeten zijn van de wetenschappelijke beroepsvereniging.”

NHG-bestuurslid Wendy Borneman