Toelichting tabel

In de eerste kolom “Certificaat” staan de certificaten weergegeven die door de beroepsgroep erkend worden. In de tweede kolom “Certificerende organisaties” staan de certificerende organisaties.

Op de website van de RvA kunt u terugvinden welke organisaties door de RvA zijn geautoriseerd voor het betreffende certificaat. 

CertificaatCertificerende organisatie
NHG Praktijkaccreditering:
Kwaliteitsnormen voor de  huisartsenpraktijk
 NPA B.V.
NPA certificering Apotheekhoudende huisartsenpraktijken:
Kwaliteitsnormen voor de huisartsenpraktijk en LHV norm Farmaceutische zorgverlening door apotheekhoudende huisartsen
NPA B.V.
Certificering Apotheekhoudende huisartsenpraktijken:
LHV norm Farmaceutische zorgverlening door apotheekhoudende huisartsen in combinatie met ISO 9001: 2015 of NEN-EN 15224
Zie de certificeringsregeling voor de certificerende instellingen LHV-norm “Farmaceutische zorgverlening door apotheekhoudende huisartsenpraktijken” versie 2014
HaZo24
NEN-EN 15224, versie 2017 en aanvullende richtlijnen Stichting HaZo24
Stichting HaZo24 kan aangeven welke organisaties erkend zijn.
HKZ
HKZ schema Kleine Organisaties, versie 2021 (versie 2010 tot oktober 2023) of HKZ Zorg en Welzijn versie 2018.
Certificerende instellingen die zijn geaccrediteerd door RvA voor het HKZ schema Kleine Organisaties
NEN-EN 15224, versie 2017 *Certificerende instellingen die zijn geaccrediteerd door RvA voor NEN-EN 15224
ISO 9001:2015 scope huisartsenzorgCertificerende instellingen die zijn geaccrediteerd door RvA voor ISO-9001:2015
*Sinds 2012 is voor ISO certificering een nieuw schema vastgesteld, speciaal voor de zorg: NEN-EN 15224. Certificaten gebaseerd op ISO 9001 (versie 2008) zijn niet meer erkend.

Let op: vraag na of organisatie geaccrediteerd is door RvA

Accreditaties van certificerende organisaties (zie kolom 2: ‘Certificerende organisatie’) door de RvA kúnnen vervallen. Ook is het mogelijk dat certificerende organisaties die nu nog niet geaccrediteerd zijn in de toekomst wel een accreditatie van de RvA ontvangen.

Mocht u dus een nieuw certificaat willen halen of uw certificaat willen vernieuwen, vraag dan expliciet aan de organisatie die u benadert of zij geaccrediteerd is door de RvA voor het uitvoeren van het voorgestelde certificaat.