Deze kwaliteitsnormen  zijn verdeeld in 4 domeinen:

  • Samen leren en verbeteren op orde
  • Team op orde
  • Praktijk op orde
  • Zorg op orde

Binnen elk domein zijn principes met bijbehorende auditpunten beschreven. De principes komen op verschillende plekken terug in het stappenplan.

NPA-Wegwijzer

Met de NPA-Wegwijzer  biedt de NPA ondersteuning bij het voldoen aan de normen van de NHG-praktijkaccreditering. Deze wijst de weg naar checklists, voorbeelden en achtergronden en biedt inspiratie voor verdere verbetertrajecten. Voor alle deelnemers aan NHG-Praktijkaccreditering is de NPA-Wegwijzer beschikbaar in MijnNPA.

De NPA-Wegwijzer ondersteunt bij de voorbereiding op een audit. Door de wegwijzer te volgen wordt u geholpen om per norm een goede inschatting te maken van mogelijke risico’s en om relevante zaken in beeld te krijgen. Ook vindt u bij iedere norm een handige opsomming van aandachtspunten en links naar betrouwbare hulp en informatie zoals richtlijnen, standaarden of wet- en regelgeving. 

Heeft u vragen over de normen of tips voor de NPA-Wegwijzer, neem contact op met NPA via 088 – 022 0000 of bureau@praktijkaccreditering.nl.