Werken aan kwaliteit

Kwaliteit raakt aan bijna alle dagelijkse werkzaamheden die je als zorgverlener in de huisartsenpraktijk uitvoert. Maak onderweg van deze kwaliteitsreis gebruik van de voor jullie relevante ondersteuning bij het werken aan kwaliteit. Wat levert het je op? Zinvolle veranderingen, tevreden patiënten en meer werkplezier.  

De kwaliteitsreis omvat 5 onderdelen: 

 

Thuis

Weet de patiënt wat hij kan en moet doen bij een gezondheidsklacht?

   

 

In de praktijk

Hoe zijn we bereikbaar en beschikbaar voor
de patiënt?

Ken je praktijkvoering

Sluit onze praktijkvoering
aan op onze patiëntenpopulatie en visie?

Wachtkamer

De wachtkamer is een comfortabele plek waar je nuttige informatie met de patiënten deelt. Is onze wachtkamer meer dan alleen een wachtruimte?

 

Consult

Een consult sluit aan op de kenmerken, behoeften en context van de patiënt. De patiënt centraal… hoe doen we dat?  

   

 

Verschil Kwaliteitssysteem en kwaliteitsreis 

Om verantwoorde zorg te kunnen verlenen is het nodig om de (werk)afspraken die binnen en buiten je praktijk zijn gemaakt ook vast te leggen. Een kwaliteitssysteem zorgt ervoor dat dat op een georganiseerde en zorgvuldige manier gebeurt. Het NHG biedt een stappenplan waarmee je informatie en beschikbare ondersteuning vindt voor het opzetten en onderhouden van een kwaliteitssysteem in uw huisartsenpraktijk.

Ook zijn er bedrijven die externe kwaliteits(management)systemen hebben ontwikkeld en die je helpen op een efficiënte manier de kwaliteit van de zorg te bewaken. 

De kwaliteitsreis levert ongetwijfeld activiteiten op waarmee je de kwaliteit van zorg kan gaan verbeteren. Deze verbeteracties met de bijbehorende (werk)afspraken kun je opnemen in je kwaliteitssysteem. 

Daar waar mogelijk maken we de link vanuit de kwaliteitsreis naar het stappenplan van het kwaliteitssysteem.