Wat vinden patiënten belangrijk? 

 • Heb ik de afspraak voorafgaand aan het (digitale) contact goed kunnen voorbereiden? 
 • Heeft de huisarts mijn persoonlijke situatie (goed) in beeld? 
 • Voel ik mij gehoord en is er sprake van wederzijds vertrouwen en begrip? 
 • Word ik (indien ik daar behoefte aan heb) betrokken bij de keuzes en beslissingen die er genomen worden, oftewel: is er sprake van samen beslissen? 
 • Begrijp ik en mijn eventuele mantelzorger de verstrekte informatie? 
 • Word ik zo nodig verwezen naar andere zorgverleners? 
 • Waar kan ik betrouwbare informatie over mijn ziekte en gezondheid vinden? 
 • Weet ik wat ik moet doen als mijn probleem niet of onvoldoende is opgelost? 
 • Kan ik de besproken (behandel)afspraken met de zorgverleners ergens nalezen? 

Aandachtspunten voor het team van de huisartsenpraktijk 

Ook interessant  

 • ICT richtlijnen bieden ondersteuning voor het digitale beheer en uitwisseling van patiëntgegevens, publiceren communicatierichtlijnen en informatiestandaarden en maken hulpmiddelen om digitale processen te faciliteren. Daarmee draag je bij aan de continuïteit van goede en veilige zorg. 
 • NHG-Standpunt Zelfmetingen geeft juiste kaders beschrijft wat de kwaliteitskaders zijn om zelfmetingen bij telemonitoring verantwoord in te zetten in de huisartsenpraktijk. 
 • Het NHG ondersteunt met kwalitatief hoogwaardige producten zorgverleners tijdens de behandeling van acute zorgsituaties