Wat vinden patiënten belangrijk? 

 • Hoe en wanneer kan ik de praktijk (bij spoed) bereiken? 
 • Kan ik de praktijk fysiek goed bereiken? 
 • Weet ik welke keuzes de praktijk aanbiedt qua contactvormen (bijvoorbeeld op de praktijk, visite, op afstand: via telefoon, via internet of via post)? 
 • Weet ik bij wie ik terecht kan voor ondersteuning dan wel uitleg bij de (digitale) manieren van contact leggen? 
 • Wordt er zorgvuldig met mijn hulpvraag omgegaan, rekening houdend met mijn privacy­ en informatieveiligheid? 
 • Is het voor mij duidelijk waar, wanneer en met wie ik een afspraak heb? 
 • Begrijp ik de gegeven informatie die tijdens het contact met de praktijk gedeeld wordt en kan ik deze nog eens rustig nalezen? 

Aandachtspunten voor het team van de huisartsenpraktijk 

 • Zorgen we ervoor dat onze praktijk bereikbaar, voldoende beschikbaar en toegankelijk is voor de patiënt? 
 • Organiseren wij de triage in onze praktijk op een goede manier, bijvoorbeeld met gebruik van de  NHG-TriageWijzer of een gelijkwaardig systeem? 
 • Maken wij afspraken over het afhandelen van hulpvragen (autorisatie) en biedt ons HIS hier mogelijkheden voor? 
 • Voldoen we aan de regels rondom de Privacywet AVG (LHV)
 • Passen we in onze praktijk de juiste maatregelen toe rondom informatiebeveiliging
 • Sluiten onze contactvormen (fysiek, telefonisch of op afstand) aan bij de behoefte van de patiënt en ondersteunen wij hen hier zo nodig bij? 
 • Zetten wij digitale zorg in om de zorg te bieden die past bij ons en onze patiënt(en)? 
 • Is de informatie die we geven begrijpelijk voor de gehele patiëntenpopulatie en maken we gebruik van de ondersteuning op Persoonsgerichte zorg in de huisartsenpraktijk?