Verbeteren van de zorg

Patiënten helpen bij het verbeteren van de zorg op de volgende manieren:

  • Feedback van patiënten op reeds geleverde zorg. Door analyse van deze feedback kan de huisartsenvoorziening besluiten actie te ondernemen of verbeteringen te starten.
  • Raadplegen van patiënten voordat de zorgverlening of de organisatie daarvan aan wordt gepast.

Doelen vaststellen

Patiënten bij de praktijkorganisatie betrekken kan bijdragen aan een hogere en beter zichtbare kwaliteit van de huisartsenzorg. Het is belangrijk daarbij van tevoren te bedenken wat het doel is, wat van de patiënten verwacht wordt, en welke methode het beste past.

Veelgenoemde doelen zijn bijvoorbeeld:

  • Monitoren van de zorg: controleren of de diverse aspecten van de zorg goed verlopen;
  • Opsporen van aandachtsgebieden voor verbetering van zorg;
  • Inventariseren van voorkeuren en ideeën van patiënten om de kwaliteit en service van de zorgverlening beter te maken.

Naar aanleiding van de verzameling van informatie en feedback komen verbeterpunten en -activiteiten naar voren. Het NHG- Kwaliteitssysteem in de huisartsenpraktijk geeft aan hoe u aan de hand van de kwaliteitscyclus de opgestelde verbeterpunten en- acties evalueert, bijstelt en borgt.

Kwantitatief of kwalitatief patiënten raadplegen

U kunt de ervaringen van patiënten op verschillende manieren verzamelen en inzetten. Het gangbaarste is kwantitatieve (cijfermatige) informatie verzamelen via vragenlijsten. Ook zijn kwalitatieve (exploratieve) en meer interactieve methoden beschikbaar.

Om een goede keuze te kunnen maken tussen niet-interactieve en interactieve methoden, kan het helpen om eerst na te gaan wat het doel is van de te verzamelen feedback (zie ook www.participatiekompas.nl).

Overzicht voor- en nadelen

Hier volgt een overzicht van de globale voor- en nadelen van deze manieren waarmee u patiënten bij de praktijkorganisatie kunt betrekken.

Kwantitatief

(bijvoorbeeld via vragenlijsten)

Voordelen

  • Gemakkelijk in gebruik
  • Gemakkelijk om grotere groepen patiënten te benaderen (representatief)
  • Gemakkelijk om indruk te krijgen van niveau van kwaliteit (door te vergelijken met andere praktijken)

Nadelen

  • Lastig om uitgebreide toelichting te krijgen op scores (en dus soms onduidelijk waar een knelpunt ligt en wat de exacte achtergrond is van gesignaleerde knelpunten)
MethodeVoordeelNadeel
Kwantitatief
(bijvoorbeeld via vragenlijsten)
– Gemakkelijk in gebruik
– Gemakkelijk om grotere groepen patiënten te benaderen (representatief)
– Gemakkelijk om indruk te krijgen van niveau van kwaliteit (door te vergelijken met andere praktijken)
Lastig om uitgebreide toelichting te krijgen op scores (en dus soms onduidelijk waar een knelpunt ligt en wat de exacte achtergrond is van gesignaleerde knelpunten)
Kwalitatief
(bijvoorbeeld via gesprekken)
– Goede mogelijkheid om uitgebreide toelichting te krijgen over kwaliteitsitems
– Mogelijkheid om te exploreren (zoals doorvragen en toelichting vragen op antwoorden)
– Eventueel te combineren met patiëntenparticipatie op andere manieren (analyse van gegevens en planning van verbeteracties)
– Meer inspanning dan bij vragenlijst
(ook voor patiënten om mee te doen)
– Beperkt aantal patiënten, (representativiteit daardoor ook laag)
Mix kwalitatief & kwantitatiefGoede en complete informatieMeer werk dan vorige twee mogelijkheden