Waarom zijn patiëntenervaringen belangrijk?  

Het is aangetoond dat het betrekken van patiënten de therapietrouw verbetert en tevredenheid van zorgverleners vergroot. Belangrijke vragen zijn bijvoorbeeld:  

 • Wat vinden patiënten van de zorg die huisartsen en hun medewerkers uit de praktijk verlenen?   
 • Hoe kijken patiënten aan tegen knelpunten die huisartsen ervaren?  

Deze informatie is waardevol voor het verbeteren van de (organisatie van) zorg.  

Wanneer kunt u ervaringen inzetten? 

Heeft u een specifieke vraag waarbij de ervaring, mening of ideeën van de patiënt belangrijk is? Dan is dat een goed moment om patiëntervaringen op te halen. Redenen om input te vragen zijn bijvoorbeeld: 

 • Evaluatie van zorg (individueel en op praktijkniveau) 
 • Inzicht willen in wensen, behoeften en nieuwe ideeën 
 • Bepaalde doelstellingen voortvloeiend uit uw jaarverslag, beleidsplan of spiegelinformatie. 
 • Op grond van aanbevelingen die voortkomen uit een onderzoek Huisartsenzorg van de Patientenfederatie 
 • Ter voorbereiding op een praktijkaccreditering 
 • Voor een verbouwing 
 • Voor een verhuizing 

Hoe kunt u ervaringen ophalen en welke methode is geschikt? 

Er zijn verschillende methodes die u kunt inzetten om patiëntervaring op te halen. Kies een methode die past bij het doel waarvoor u de ervaring van patiënten wilt inzetten. Een bron van inspiratie is het Participatiekompas. U vindt daar naast de verschillende methodes ook een overzicht van scholing, praktijkvoorbeelden en tips over patiëntenparticipatie.

In deze tabel staan de meest bekende en toegepaste methodes vermeld. 

Aandacht voor inclusief onderzoek 

Hoe zorgt u ervoor dat alle patiënten, voor wie het relevant is, mee kunnen doen als het gaat om het ophalen van ervaringen? Hoe betrekt u bijvoorbeeld mensen met lage gezondheidsvaardigheden, die moeite hebben met lezen en schrijven of digitaal minder vaardig zijn? Onderstaande sites geven u handvaten: 

Aan de slag 

Doorloop het volgende stappenplan: 

 1. Stem het betrekken van patiënten bij de zorg af met uw collega’s. 
 2. Zorg voor voldoende organisatorische randvoorwaarden. Denk aan inzet van en draagvlak onder medewerkers en aan verdeling van verantwoordelijkheden en middelen, zoals een financiële investering. 
 3. Beschrijf een helder, specifiek, relevant en meetbaar doel (SMART). 
 4. Kies een passende methode. Tip: gebruik de tabel waarin de meest bekende en toegepaste methodes vermeld staan of raadpleeg het Participatiekompas
 5. Bepaal hoe u de methode toegankelijk maakt voor alle patiënten (denk aan patiënten die moeite hebben met lezen en schrijven of een andere taal spreken). 
 6. Overweeg inzet van ondersteuning van derden bij de opzet en verdere uitvoering van het ophalen van feedback. 
 7. Plan een startdatum, tijd(sduur) en indien van toepassing een locatie van het verzamelen van feedback. 
 8. Verzamel de informatie volgens de gekozen methode .
 9. Analyseer de resultaten. 
 10. Op basis van de verzamelde informatie, feedback en de gemaakte analyse worden verbeterplannen gemaakt samen met medewerkers. Raadpleeg hiervoor de kwaliteitscyclus van verbeteren, bijstellen en borgen op NHG- Kwaliteitssysteem in de huisartsenpraktijk en maak gebruik van de Handleiding opstellen verbeterplan en het Format verbeterplan. Met deze cyclus maakt u van uw praktijk een continu lerende omgeving waar u samen werkt aan kwaliteit, hét uitgangspunt van goede zorg. 

Terugkoppeling 

Zorg ervoor dat u aan uw patiënten terugkoppelt wat er met de opgehaalde informatie en feedback is gedaan. Een bericht op uw website plaatsen is een van de mogelijkheden. 

Daarnaast is het een structureel onderdeel van het kwaliteitsjaarverslag om inzicht te geven in het ophalen van patiëntervaring ter verbetering van de zorg.