In deze tabel staan de meest bekende en toegepaste methodes vermeld.