Inleiding

In dit jaarplan leest u welke doelstellingen we in 2024 willen bereiken en hoe we dat gaan doen. Dit jaarplan is een uitwerking van het meerjarenbeleidsplan 2023-2027, waarin de visie en missie van het NHG zijn vastgelegd.

De doelstellingen voor komend jaar zijn gebaseerd op de 4 pijlers van ons meerjarenbeleidsplan:

  • kwalitatief hoogstaande vakuitoefening,
  • wetenschappelijk fundament,
  • genootschap en
  • toekomstgerichtheid.

We beschrijven per pijler welke activiteiten het NHG in 2024 gaat ontplooien en hoe we dat monitoren en evalueren.