Inleiding

De doelstellingen voor komend jaar zijn gebaseerd op de 4 pijlers van ons meerjarenbeleidsplan:

  • kwalitatief hoogstaande vakuitoefening
  • wetenschappelijk fundament
  • genootschap
  • toekomstgerichtheid.

We beschrijven per pijler welke activiteiten het NHG in 2024 gaat ontplooien en hoe we dat monitoren en evalueren.

Wat hebben we in 2023 gedaan?

Bekijk de highlights in deze infographic Facts & figures 2023 .