Doel

Het bevorderen van persoonsgerichte zorg door stimulering van een goede gespreksvoorbereiding zodat zorgprofessionals en patiënt samen kunnen beslissen wat voor die persoon de beste behandeling is.

Wat

Onder consultvoorbereiding verstaan we een goede voorbereiding van de patiënt op het gesprek met de
zorgverlener.

Denk hierbij aan:

 • De patiënt na laten denken over de vragen die hij heeft rondom zijn hulpvraag. Stimuleer om de vragen op te schrijven.
 • Adviseer de patiënt van tevoren op Thuisarts.nl te kijken of daar relevante informatie te vinden is over zijn hulpvraag.
 • Maak de patiënt erop attent dat er (indien aanwezig) een mogelijkheid bestaat om van tevoren online zijn medische gegevens te bekijken. In het persoonlijke dossier is belangrijke informatie te vinden over zijn gezondheid, ziektes, medicijnen en eerdere bezoeken aan de huisarts.
 • Wijs de patiënt op 3 goede vragen die kunnen helpen ter voorbereiding op het consult:
  • Wat zijn mijn mogelijkheden?
  • Wat zijn de voor- en nadelen van deze mogelijkheden?
  • Wat betekent dat in mijn situatie?

Aan de slag

Stel uzelf de volgende vragen:

 • Zijn wij ons als team er voldoende van bewust dat het samen beslissen persoonsgerichte zorg bevordert?
  Consultvoorbereiding door de patiënt kan hier een belangrijke rol bij spelen.
 • Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de patiënten op de hoogte zijn van de verschillende mogelijkheden om het gesprek met de zorgverlener voor te bereiden? Denk hierbij aan communicatie via de website, uitleg bij triage, het benutten van het wachtkamerscherm en het beschikbaar stellen van relevante informatie in de spreekkamer. Houd hierbij ook rekening met patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden.

Hulpmiddelen

Onderstaand vindt u een overzicht met hulpmiddelen, zoals tips, keuzekaarten en relevante webpagina’s.

Deze informatie is vanuit de kwaliteitsreis ontwikkeld. Met de kwaliteitsreis ziet u wat u kunt doen om de kwaliteit in uw huisartsenpraktijk te verbeteren.