Uitbraken van infectieziekten   

Houd bij vluchtelingen rekening met (uitbraken van) infectieziekten die wij in Nederland (nog) zelden zien (bijvoorbeeld mazelen, difterie en polio). De vaccinatiegraad kan lager zijn in specifieke groepen vluchtelingen. Soms zijn bepaalde infectieziekten, die in Nederland niet meer voorkomen, nog endemisch in het land van herkomst. Daarnaast kan de kans op infectieziekten verhoogd zijn door de verblijfssituatie in het thuisland of de reisomstandigheden. Sommige vluchtelingen zijn bijvoorbeeld met grote groepen langdurig in kleine ruimtes bij elkaar geweest (schuilkelders of opvanglocaties).   

Houd bij vluchtelingen eveneens rekening met een verhoogde kans op antibioticaresistentie, bloedoverdraagbare aandoeningen en soa’s. Zie voor diagnostiek en behandeling de geldende richtlijnen. 

Infectiepreventie door apart (luchtweg)spreekuur 

Overweeg vluchtelingen met (verdenking op) een infectieziekte laagdrempelig op een apart (luchtweg)spreekuur te beoordelen, ook wanneer er geen verdenking is op COVID-19. Dit gezien het risico op andere (zeer) besmettelijke infectieziekten en een verhoogd risico op multiresistente verwekkers. 

Maak hierbij preventief gebruik van een mondneusmasker voor zowel patiënt als zorgmedewerker en pas goede hygiëne toe. Laat de zorg bij voorkeur verlenen door gevaccineerde hulpverleners.  

Bij verdenking op aerogeen overdraagbare infectieziekten (zoals mazelen of TBC): 

  • zorg dat de patiënt direct naar de spreekkamer kan komen. 
  • laat zowel de patiënt als de hulpverlener een FFP2-masker dragen. 
  • ventileer de ruimte na het consult goed. 

Vaccinatiegraad lager dan in Nederland 

De vaccinatiegraad onder kinderen en volwassenen die recent gevlucht zijn, kan lager zijn dan in Nederland, en het Nederlandse rijksvaccinatieprogramma (RVP) bevat niet dezelfde vaccinaties als in het land van herkomst gegeven worden. Kinderen die niet of onvoldoende zijn gevaccineerd worden geadviseerd om zich zo snel mogelijk te laten vaccineren. Kinderen die geregistreerd zijn in de gemeente worden voor deze inhaalvaccinaties opgeroepen via het RVP. 

Zijn kinderen nog niet ingeschreven, dan kan het digitale vaccinatie registratieformulier gebruikt worden. 

Oekraïense vluchtelingen en infectieziekten 

In Nederland zijn inmiddels duizenden vluchtelingen uit Oekraïne. Door deze vluchtelingenstroom ontstaan er diverse infectieziekterisico’s. Per aandoening worden specifiek voor deze groep vluchtelingen, de belangrijkste aandachtspunten genoemd.  Meer over Oekraïense vluchtelingen en infectieziekten.

Specifieke infectieziekten  

Voor beknopte informatie over een aantal infectieziekten, zie: