Actuele ontwikkelingen

Door vaccinatie en doorgemaakte infectie blijkt de bescherming tegen ernstige ziekte door de omikronvariant onder de Nederlandse populatie hoog.

Bij een meerderheid van de mensen veroorzaakt een (nieuwe) infectie met SARS-CoV-2 een mild ziektebeeld. Daarmee lijkt Nederland in de endemische fase van de coronauitbraak terechtgekomen.

De nog geldende maatregelen voor het algemene publiek èn voor zorgmedewerkers worden daarom afgeschaald.

Sinds maart 2022 worden meer invasieve infecties met groep A streptokokken (iGAS) gemeld dan in voorgaande jaren.

Een verhoogde incidentie van deze infecties werd bij alle leeftijden gezien (kinderen, alsmede volwassenen) en houdt nog steeds aan bij jonge kinderen (0-5 jaar).

Met scabiës in Nederland bereiken ons vragen over de huidige behandeling en bestrijding van scabiës.

In dit nieuwsbericht zetten we de beschikbare informatie voor u op een rij.  

Hoe komen adviezen tot stand?

Het NHG ontwikkelt medisch-inhoudelijke informatie voor de huisartsenpraktijk aangaande diagnostiek en behandeling van infectieziekten en infectiepreventie.

Deze adviezen zijn gebaseerd op evidence based richtlijnen zo nodig aangevuld met recente literatuur of betrouwbare actuele informatie over een uitbraak van een infectieziekte.

Voor de reguliere richtlijnen over diverse infectieziekten, zie richtlijnen.nhg.org.

Mpox

Lees meer over de adviezen voor diagnostiek en het beleid van mpox

Vluchtelingen en infectieziekten 

Achtergrondinformatie en adviezen over infectieziekten bij vluchtelingen.

COVID-19

Lees meer over infectiepreventie en organisatie van de zorg rond COVID-19.

Specifieke infectieziekten

Informatie over infectieziekten die met name voorkomen in groepen met een lage vaccinatiegraad.

Richtlijn infectieziekten

In de gezondheidszorg kan verspreiding van ziekteverwekkers grote consequenties hebben. Een goede infectiepreventie is belangrijk.

Vaccinatieprogramma’s

Gebruik de NHG-Praktijkhandleidingen Griepvaccinatie, Pneumokokkenvaccinatie en COVID-19-vaccinatie om het uitvoeren van de vaccinatiecampagnes efficiënt te laten verlopen. 

Gerelateerd nieuws

Verhoogde incidentie infecties groep A streptokokken

Sinds maart 2022 worden meer invasieve infecties met groep A streptokokken (iGAS) gemeld dan in voorgaande jaren. Een verhoogde incidentie van deze infecties werd bij alle leeftijden gezien (kinderen, alsmede volwassenen) en houdt nog steeds aan bij jonge kinderen (0-5 jaar).

Uitbreiding meldingsplicht iGAS & antibioticaprofylaxe contacten

Belangrijkste punten B2 meldingsplicht is uitgebreid naar alle vormen van invasieve GAS infecties. Bij alle huishoudcontacten van een iGAS patient…

Ebola-uitbraak in Oeganda

Oeganda Op 20 september 2022 is door de gezondheidsautoriteiten van Oeganda een uitbraak uitgeroepen van het Sudan-ebolavirus (SUDV) in het…