Actuele ontwikkelingen

Toename mazelen: zeer besmettelijk

Het RIVM meldt 18 gevallen van mazelen sinds het begin van dit jaar, vooral in het zuiden van Nederland.

Gezien de dalende vaccinatiegraad neemt de kans op uitbraken van mazelen toe.

Forse toename kinkhoestincidentie 

Het RIVM meldt een forse toename van kinkhoest, waardoor er meer zuigelingen met kinkhoest in het ziekenhuis worden opgenomen.

De stijging is vooral te zien in gebieden met een lage vaccinatiegraad, zoals de Biblebelt.

Antibioticatekorten

Zoals eerder gemeld zijn er in Nederland regelmatig geneesmiddelentekorten. Op dit moment is er een groot tekort aan antibioticasuspensies en dispertabletten, die met name voorgeschreven worden aan kinderen.

De verwachting is dat dit tekort voorlopig aanhoudt.

Difterie

  • In het afgelopen jaar is er in asielzoekerscentra een aantal keren de diagnose difterie gesteld. Het betrof veelal huiddifterie, waarbij weinig transmissie naar anderen werd gezien.  
  • RIVM adviseert om bij asielzoekers met wonden laagdrempelig diagnostiek naar difterie te doen.  

Invasieve infecties groep A streptokokken

Sinds maart 2022 worden meer invasieve infecties met groep A streptokokken (iGAS) gemeld dan in voorgaande jaren.

Een verhoogde incidentie van deze infecties werd bij alle leeftijden gezien (kinderen, alsmede volwassenen) en houdt nog steeds aan bij jonge kinderen (0-5 jaar).

Toename en behandeling van scabiës

Met scabiës in Nederland bereiken ons vragen over de huidige behandeling en bestrijding van scabiës.

In dit nieuwsbericht zetten we de beschikbare informatie voor u op een rij.  

Hoe komen adviezen tot stand?

Het NHG ontwikkelt medisch-inhoudelijke informatie voor de huisartsenpraktijk aangaande diagnostiek en behandeling van infectieziekten en infectiepreventie.

Deze adviezen zijn gebaseerd op evidence based richtlijnen zo nodig aangevuld met recente literatuur of betrouwbare actuele informatie over een uitbraak van een infectieziekte.

Voor de reguliere richtlijnen over diverse infectieziekten, zie richtlijnen.nhg.org.

Mpox

Lees meer over de adviezen voor diagnostiek en het beleid van mpox

Vluchtelingen en infectieziekten 

Achtergrondinformatie en adviezen over infectieziekten bij vluchtelingen.

persoon die grondig zijn handen wast

Adviezen PBM

Lees meer over huidige adviezen PBM bij luchtweginfecties.

kinderen met een specifieke infectieziekte

Specifieke infectieziekten

Informatie over infectieziekten die met name voorkomen in groepen met een lage vaccinatiegraad.

Richtlijn infectiepreventie

In de gezondheidszorg kan verspreiding van ziekteverwekkers grote consequenties hebben. Een goede infectiepreventie is belangrijk.

vrouwelijke patiënt krijgt een vaccinatie toegediend

Vaccinatieprogramma’s

Gebruik de NHG-Praktijkhandleidingen Griep- en Pneumokokkenvaccinatie om het uitvoeren van de vaccinatiecampagnes efficiënt te laten verlopen. 

Gerelateerd nieuws

Toename mazelen

Het RIVM meldt een toenemend aantal gevallen van mazelen sinds het begin van dit jaar, vooral in het zuiden van Nederland. Gezien de dalende vaccinatiegraad neemt de kans op uitbraken van mazelen toe. Wat zijn de aandachtspunten?

Parvo-B19 infecties zwangeren

De laatste weken loopt het aantal Parvo B19-infecties op. Bij vrouwen die minder dan 20 weken zwanger zijn kan dit leiden tot intra-uteriene vruchtdood.

Forse toename kinkhoestincidentie 

Het RIVM meldt een forse toename van kinkhoest, waardoor er meer zuigelingen met kinkhoest in het ziekenhuis worden opgenomen. Wat is het behandelbeleid?