Actuele ontwikkelingen

De adviezen over het gebruik van PBM in de huisartsenpraktijk waren tijdens de eerste jaren van de coronapandemie specifiek gericht op COVID-19 en stonden in het NHG-dossier Coronavirus.

Sinds maart 2023 is de overgang gemaakt van ziektespecifieke covidmaatregelen naar generieke adviezen bij luchtweginfecties.

Het coronadossier is daarom opgeheven; de huidige adviezen vindt u nu hier bij het onderwerp infectieziekten. 

De adviezen zijn aanvullend op de Richtlijn infectiepreventie in de huisartsen- en verloskundigenpraktijk (momenteel in herziening). 

Sinds maart 2022 worden meer invasieve infecties met groep A streptokokken (iGAS) gemeld dan in voorgaande jaren.

Een verhoogde incidentie van deze infecties werd bij alle leeftijden gezien (kinderen, alsmede volwassenen) en houdt nog steeds aan bij jonge kinderen (0-5 jaar).

Met scabiës in Nederland bereiken ons vragen over de huidige behandeling en bestrijding van scabiës.

In dit nieuwsbericht zetten we de beschikbare informatie voor u op een rij.  

Hoe komen adviezen tot stand?

Het NHG ontwikkelt medisch-inhoudelijke informatie voor de huisartsenpraktijk aangaande diagnostiek en behandeling van infectieziekten en infectiepreventie.

Deze adviezen zijn gebaseerd op evidence based richtlijnen zo nodig aangevuld met recente literatuur of betrouwbare actuele informatie over een uitbraak van een infectieziekte.

Voor de reguliere richtlijnen over diverse infectieziekten, zie richtlijnen.nhg.org.

Mpox

Lees meer over de adviezen voor diagnostiek en het beleid van mpox

Vluchtelingen en infectieziekten 

Achtergrondinformatie en adviezen over infectieziekten bij vluchtelingen.

persoon die grondig zijn handen wast

Adviezen PBM

Lees meer over huidige adviezen PBM bij luchtweginfecties.

kinderen met een specifieke infectieziekte

Specifieke infectieziekten

Informatie over infectieziekten die met name voorkomen in groepen met een lage vaccinatiegraad.

Richtlijn infectiepreventie

In de gezondheidszorg kan verspreiding van ziekteverwekkers grote consequenties hebben. Een goede infectiepreventie is belangrijk.

Vaccinatieprogramma’s

Gebruik de NHG-Praktijkhandleidingen Griepvaccinatie, Pneumokokkenvaccinatie en COVID-19-vaccinatie om het uitvoeren van de vaccinatiecampagnes efficiënt te laten verlopen. 

Gerelateerd nieuws

Adviezen PBM bij luchtweginfecties  

Sinds maart 2023 zijn we in de endemische fase van de corona-uitbraak terechtgekomen en is een overgang gemaakt naar generieke adviezen bij luchtweginfecties. Welke zijn dit?

Toenemend aantal gonorroe-infecties

Wees alert op een stijgende trend in het voorkomen van gonorroe. Opvallend is de toename onder hoogopgeleide jongeren die geen risicogedrag rapporteren.

Leveringsproblemen tetanusvaccin

Er zijn leveringsproblemen met het tetanusvaccin. De overheid heeft import vanuit buitenland mogelijk gemaakt. Wat betekent dit voor postexpositieprofylaxe met tetanusvaccin?