De inhoud sluit aan op de eerdere nieuwsberichten over mpox. De tekst is geschreven door medewerkers van het NHG (Team infectieziekten) op basis van onderlinge consensus, in afstemming met de Sekshag en experts van het RIVM. Voor de adviezen in het dossier geldt dezelfde disclaimer als voor de NHG-Richtlijnen.

Afhankelijk van actuele ontwikkelingen worden deze adviezen, indien nodig, aangepast.

Kernboodschappen

  • Overweeg mpox bij een persoon met huidlaesies passend bij mpox of proctitis klachten , met name als deze persoon contact heeft gehad met een bevestigd geval of behoort tot MSM.   
  • Mpox is een meldingsplichtige ziekte groep B1. Dit betekent dat een (laboratorium)bevestigd geval, binnen reguliere werktijden, gemeld moet worden aan de GGD.  
  • Verricht aanvullend onderzoek bij een vermoeden van mpox    
  • Draag bij vermoeden van mpox tijdens lichamelijk en aanvullend onderzoek handschoenen, beschermend schort, minimaal chirurgisch mondneusmasker IIR en bij kans op spatten een beschermende bril .   
  • Overleg bij twijfel over de diagnose en/of het te voeren beleid met een dermatoloog of internist-infectioloog.   
  • Geef een patiënt met een vermoedelijke infectie het advies om in afwachting van de testuitslag in zelfisolatie te gaan, en in ieder geval af te zien van intiem contact waaronder seksueel contact.  

Achtergronden mpox

Meer over epidemiologie & etiologie, klinisch beeld en risicogroepen.

Diagnostiek mpox

Meer over anamnese, lichamelijk onderzoek, aanvullend onderzoek en evaluatie.

Beleid mpox

Meer over voorlichting, behandeling, controle en consultatie & verwijzing.

Organisatie van de zorg

Meer informatie over persoonlijke beschermingsmiddelen, maatregelen, vaccinatie en registratie in het HIS.

Scope

Adviezen voor diagnostiek en beleid van mpox. Denk hieraan bij een persoon met huidlaesies passend bij mpox of proctitis klachten die ontstaan zijn na 1 maart 2022, met name als deze persoon contact heeft gehad met een bevestigd geval of behoort tot MSM.