Belangrijkste aandachtspunten 

  • Mazelen is zeer besmettelijk. Lees hieronder de infectiepreventieve maatregelen.  
  • Houd rekening met een verhoogde kans op mazelen bij patiëntengroepen met een lage vaccinatiegraad (denk aan vluchtelingen, arbeids- of gezinsmigranten of personen met een bepaalde geloofsovertuiging).  
  • Denk aan voorzorgsmaatregelen ter bescherming van andere patiënten en zorgverleners. 

Meer informatie over het klinisch beeld van mazelen, de transmissie, diagnostiek en bescherming van zorgverleners:

In Europa stijgt sinds vorig jaar het aantal mensen dat besmet raakt met het mazelenvirus. Vooral in Oost-Europa waren in het najaar van 2023 veel meldingen van mazelen. In Nederland zijn er sinds het begin van dit jaar een toenemend aantal gevallen van mazelen, zie voor de actuele cijfers: Actuele cijfers mazelen | RIVM 

Deze gevallen komen tot nu toe vooral voor in het zuiden van Nederland en betreffen verschillende clusters van voornamelijk ongevaccineerden. Het ging in deze clusters om o.a. arbeidsmigranten uit Oost-Europa, schoolgaande kinderen en hun nauwe contacten. .

Er is een dalende vaccinatiegraad waardoor er meer kans is op uitbraken van mazelen in Nederland. In 2022 was de vaccinatiegraad op de leeftijd van 2 jaar (1e BMR) 88,8% en op de leeftijd van 10 jaar (2 vaccinaties) 82,7%. 

Infectiepreventieve maatregelen bij vermoeden van mazelen  

Mazelen is één van de meest besmettelijke infectieziekten. Neem daarom bij een patiënt met (vermoeden van) mazelen de volgende voorzorgsmaatregelen:   

  • laat de patiënt, indien mogelijk, niet naar de praktijk komen.   

Indien een patiënt met (vermoeden van) mazelen de praktijk bezoekt:   

  • zet de patiënt een FFP2-masker op.  
  • plaats de patiënt in een aparte ruimte (niet in de wachtkamer).  
  • de zorgverlener draagt PBM voor aerogeen overdraagbare aandoeningen (FFP2).   
  • laat de patiënt bij voorkeur beoordelen door een zorgverlener die immuniteit heeft tegen mazelen.  
  • gebruik de ruimte waar de patiënt heeft verbleven niet voor patiëntenzorg tot 2 uur na het consult en ventileer deze ruimte.  

Bescherming zorgmedewerkers  

Zorgverleners die onvoldoende beschermd zijn tegen mazelen kunnen zelf besmet raken met mazelen na een risicocontact. De verantwoordelijkheid voor de bescherming en vaccinatie van medewerkers ligt primair bij de werkgever. Als een personeelslid niet voldoende beschermd is, moet vaccinatie worden aangeboden.  

Als een medewerker onvoldoende beschermd is en in contact komt met een patiënt met mazelen, bied dan postexpositieprofylaxe aan. 

Meer informatie