Belangrijkste aandachtspunten 

Er is op dit moment een cluster met mazelen in de regio Den Haag. De kans op nieuwe gevallen van mazelen blijft aanwezig, gezien de toename van mazelen in het buitenland en de dalende vaccinatiegraad in Nederland.  

We benadrukken nogmaals de infectiepreventieve maatregelen voor huisartsenpraktijken. Voor zorgverleners is het van belang om na te gaan of aanvullende vaccinaties nodig zijn ter bescherming van zichzelf. 

En verder:

  • Mazelen is zeer besmettelijk. Lees hieronder de infectiepreventieve maatregelen.  
  • Houd rekening met een verhoogde kans op mazelen bij patiëntengroepen met een lage vaccinatiegraad (denk aan vluchtelingen, arbeids- of gezinsmigranten of personen met een bepaalde geloofsovertuiging).  
  • Denk aan voorzorgsmaatregelen ter bescherming van andere patiënten en zorgverleners. 

Meer informatie over het klinisch beeld van mazelen, de transmissie, diagnostiek en bescherming van zorgverleners:

Infectiepreventieve maatregelen bij vermoeden van mazelen  

Mazelen is één van de meest besmettelijke infectieziekten. Neem daarom bij een patiënt met (vermoeden van) mazelen de volgende voorzorgsmaatregelen:   

  • laat de patiënt, indien mogelijk, niet naar de praktijk komen.   

Indien een patiënt met (vermoeden van) mazelen de praktijk bezoekt:   

  • zet de patiënt een FFP2-masker op.  
  • plaats de patiënt in een aparte ruimte (niet in de wachtkamer).  
  • de zorgverlener draagt PBM voor aerogeen overdraagbare aandoeningen (FFP2).   
  • laat de patiënt bij voorkeur beoordelen door een zorgverlener die immuniteit heeft tegen mazelen.  
  • gebruik de ruimte waar de patiënt heeft verbleven niet voor patiëntenzorg tot 2 uur na het consult en ventileer deze ruimte.  

Bescherming zorgverleners

Zorgverleners die onvoldoende beschermd zijn tegen mazelen kunnen zelf besmet raken met mazelen na een risicocontact, wat zich helaas een aantal malen heeft voor gedaan. De verantwoordelijkheid voor de bescherming en vaccinatie van medewerkers ligt primair bij de werkgever. Als een zorgverlener onvoldoende beschermd is, moet vaccinatie worden aangeboden.  

Meer informatie over het inschatten van de immuunstatus:

Als een zorgverlener onvoldoende beschermd is en in contact komt met een patiënt met mazelen, bied dan postexpositieprofylaxe aan. 

Meer informatie