Snel naar

Wat wordt  verstaan onder medische hulpmiddelen? 

Een medisch hulpmiddel is elk instrument, apparaat, software, implantaat of ander artikel bestemd voor specifieke medische doeleinden. Er zijn ook medische hulpmiddelen voor in-vitro diagnostiek. Dit zijn diagnostische testen waarmee monsters afkomstig uit het menselijk lichaam, zoals bloed of urine, buiten het lichaam worden onderzocht, zoals bloedglucosemeters en point-of-care-testen (POCT). 

Gebruiksmiddelen (herbruikbaar) en verbruiksmiddelen 

Binnen de term medische hulpmiddelen maakt men onderscheid tussen gebruiksmiddelen die herbruikbaar zijn, zoals een reflexhamer en onderzoeksbank, en verbruiksmiddelen voor eenmalig gebruik, zoals tongspatels, infuusnaalden, verbandmiddelen en andere disposables.

Is er sprake een wettelijke verplichtingen?  

Wet- en regelgeving en richtlijnen bepalen waaraan uw medische hulpmiddelen moeten voldoen wat betreft kwaliteit, uitgebreidheid en de noodzakelijke voorraad (uw basisuitrusting). 

Uw basisuitrusting hangt af van: 

  • uw zorgaanbod 
  • gebruik van het aantal hulpmiddelen binnen een bepaalde periode 
  • mate van beschikbaarheid gedurende het  onderhouds- en reinigingsproces van de hulpmiddelen 

Wie is er verantwoordelijk voor het beheer van medische hulpmiddelen?  

De huisarts kan de inkoop en het beheer van medische hulpmiddelen aan praktijkmedewerkers delegeren; de huisarts blijft eindverantwoordelijk.  

Lees meer over Delegeren van medische handelingen

Beheer en onderhoud medische hulpmiddelen 

Om medische hulpmiddelen altijd beschikbaar te hebben en goed te onderhouden, is het nodig dat uw praktijk beschikt over: 

  • een volledig en actueel overzicht (inventarislijst) 
  • een systeem voor periodiek onderhoud 
  • een systeem voor ijken en kalibreren 

In de lijst Basisuitrusting medische hulpmiddelen  (pdf) staan medische hulpmiddelen en materialen opgenomen die aanbevolen worden om in de praktijk of tijdens een visite beschikbaar te hebben. 

Voor het beheer van medische hulpmiddelen kunt u gebruik maken van het Voorbeeldprotocol Beheer en onderhoud medische hulpmiddelen (pdf).

U gebruikt betrouwbare (onderhouden en geijkte) meetapparatuur en instrumenten. Bekijk de eisen voor laboratoriumonderzoek in de huisartsenpraktijk in de NHG-Richtlijn POCT.

Beheer geneesmiddelen 

Voor het beheer van geneesmiddelen kunt u gebruik maken van de volgende voorbeeldprotocollen en checklists: 

De checklists kunt u gebruiken om vast te leggen welke geneesmiddelen op voorraad dienen te zijn, in welke hoeveelheden, wat de houdbaarheid is en op welke wijze ze bewaard moeten worden.

Ondersteuning bij verduurzamen

Binnen de huisartsenpraktijk zijn maatregelen mogelijk om te verduurzamen. Het E-boek De groene huisartsenpraktijk bevat handvatten, tips en uitleg om zelf aan de slag te gaan met verduurzaming van inrichting (bijvoorbeeld apparatuur), praktijk- en consultvoering (bijvoorbeeld medische middelen).  

Het verantwoord inzetten van zelfmetingen

Het NHG-Standpunt beschrijft duidelijk voor de huisarts en andere betrokken medewerkers uit de huisartsenpraktijk wat de kwaliteitskaders zijn om zelfmetingen bij telemonitoring verantwoord in te zetten in de huisartsenpraktijk. Ook bij zelf zelfmetingen is het beheer medische hulpmiddelen van toepassing. Zelfmetingen moeten namelijk worden uitgevoerd met een betrouwbare meter, die correct wordt gebruikt en onderhouden.