Quick wins uit het e-boek 

In het e-boek vind je een overzicht van Quick wins. Hier vind je tips op het gebied van:  

 • Schone energie  
 • Snelle energie- en kostenbesparing  
 • Papierverbruik  
 • Afval  
 • Water en afvalwater  
 • Schoonmaak & hygiëne  
 • Duurzaam voorschrijven  

Duurzaam voorschrijven

Geneesmiddelen staan in de top 3 van grootste vervuilers in de zorgsector. Er vindt milieubelasting plaats op verschillende vlakken (CO2-uitstoot, waterschadelijkheid, microplastics) en in verschillende fases (ontwikkeling, productie, transport en gebruik).  Welke maatregelen kun je nemen? 

Maatregelen vanuit de spreekkamer

 • Evalueer bij controle van astma of COPD het gebruik van inhalatiemedicatie (voorkom te veel gebruik) en kies bij voorkeur en in overleg met de patiënt voor een inhalator zonder broeikasgas (bijvoorbeeld poederinhalator), zie NHG-Standaard Astma bij volwassenen en COPD.
 • Evalueer bij ouderen of het mogelijk is te stoppen of te minderen met medicatie (START- en STOPP-criteria), zie Multidisciplinaire richtlijn Polyfarmacie bij ouderen.

Maatregelen op het gebied vangeneesmiddelen verspilling

Een substantieel deel van de geneesmiddelen wordt verspild in de fase van gebruik. Zo’n 40% van deze verspilling is te voorkomen.  

 • Adviseer patiënten overbodige geneesmiddelen terug te brengen naar de apotheek of de Milieustraat in zijn of haar gemeente en niet door het toilet of de gootsteen te spoelen.  
 • Schrijf minder grote hoeveelheden voor bij een eerste voorschrift en bespreek met de patiënt wat een optimale hoeveelheid geneesmiddelen is bij een herhaalrecept – afhankelijk van therapietrouw en afstand tot de apotheek.  
 • Maak afspraken met de apotheek om verspilling tegen te gaan. 

Organiseer een FTO-module ‘Geneesmiddelen en milieu’ 

Organiseer een Farmacotherapeutisch Overleg binnen je praktijk over Geneesmiddelen en milieu. 

H&W-artikel: Geneesmiddelen met een risico voor de waterkwaliteit

Welke ruimte is er voor groene keuzes bij het wettelijk recht op de best beschikbare zorg? In deze beschouwing bespreken we ontwikkelingen in de verduurzaming van de waterketen en de rol van de huisarts in deze verduurzaming.

Artikel: Milieu-impact inhalatoren

Opwarming van de aarde leidt tot een slechtere luchtkwaliteit. Vooral patiënten met astma of COPD krijgen daar last van. Tegelijkertijd dragen zij zelf bij aan klimaatverandering…Lees het artikel: Milieu-impact van inhalatoren in Nederland en wereldwijd.

Leefstijl

 • Bespreek vaker leefstijl, zoals een gezonde voeding, voldoende bewegen en stoppen met roken en wat de patiënt daar in haalbare stapjes aan kan doen. Geef zelf het goede voorbeeld. Gebruik hiervoor de praktijkhandleiding Leefstijlbegeleiding.
 • Verwijs naar het Voedingscentrum voor eten volgens de Schijf van Vijf of duurzaam eten in zeven stappen gezondheids- en milieuwinst (bijvoorbeeld twee tot drie dagen per week geen vlees eten, bespaart ongeveer 24.000 autokilometers per jaar).
 • Adviseer om actief bewegen in de dagelijkse routine in te bouwen (bijvoorbeeld werkverkeer, boodschappen) en vooral bij korte afstanden ~ gezondheids- en milieuwinst).

Tip:

Lees het artikel: Arts en fiets (H&W) door Jill Ginter 

Digitale zorg

 • Plan een videoconsult in plaats van visite of consult als dit autogebruik voorkomt (ter illustratie: een uur videobellen komt overeen met 0.1 km autorijden).  
 • Maak zoveel mogelijk gebruik van elektronische verwijzingen.  
 • Print patiënten informatie niet uit maar verstuur het via thuisarts.nl. 

Meer over digitale zorg

‘Beter niet doen’- aanbevelingen in de NHG-Richtlijnen

Er is in toenemende mate aandacht voor het terugdringen van niet-gepaste zorg. Richtlijnen bevelen vormen van zorg aan en raden zorg ook expliciet af.

Er is een top 30 van aanbevelingen uit de NHG-richtlijnen geformuleerd die huisartsen aanraden om iets niet te doen of er terughoudend mee te zijn. Deze lijst kan huisartsen en patiënten bewustmaken van niet-gepaste zorg.

Het terugdringen van niet-gepaste zorg kan de kwaliteit van de zorg verbeteren en zorgkosten verlagen. In het kader van duurzaamheid is hier ook winst te behalen omdat het verspilling van middelen tegengaat. Less is more!

Podcast: Beter niet doen

Een interview met Simone van Dulmen over het aanscherpen van aanbevelingen in de NHG-richtlijnen om onnodige handelingen niet of stukje minder te gaan doen. Wat zijn die aanbevelingen en wie gaat ons daarbij helpen?