Wat doen we?

  • We hebben – samen met de LHV en Stichting Stimular – een e-boek ‘De Groene Huisartsenpraktijk’ en (bijbehorende) workshop ontwikkeld. Dit e-boek helpt u om duurzame keuzes op het gebied van het praktijkgebouw, praktijkvoering en medische zorg te maken.
  • In onze richtlijnen houden we rekening met duurzame keuzes. Bijvoorbeeld in de adviezen voor farmacotherapeutische behandelingen. Ook geven we adviezen om onzinnige zorg zoveel mogelijk te vermijden/beperken.
Barometer quickscan duurzaamheid

Quickscan

Doe de Quickscan en zet op een eenvoudige en snelle manier duurzame stappen in uw huisartsenpraktijk.

Werken aan Duurzaamheid, waarom?

Oproep World Health Organization: geef het goede voorbeeld

In Nederland is de zorgsector verantwoordelijk voor ongeveer 7% van de CO2-uitstoot, 4% van het afval en 13% van het grondstoffengebruik. De World Health Organization heeft alle artsen wereldwijd opgeroepen het goede voorbeeld te gaan geven. Ook de nieuwe KNMG Gedragscode voor artsen stelt dat artsen zich inzetten voor een duurzame zorgsector en gezonde leefwereld.

Doelen overheid

De zorgsector moet in de toekomst voldoen aan de doelen die de Nederlandse overheid heeft opgesteld:  

Green Deal: Samen werken aan Duurzame Zorg

Om als zorgsector deze doelen te behalen werken we aan ‘duurzame zorg’ in de ‘Green Deal Samen werken aan Duurzame Zorg’.

De Green Deal staat voor zorg met minimale CO2-uitstoot en impact op de leefomgeving, met oog voor circulariteit van grondstoffen en materialen. Hiermee draagt de sector bij aan het beperken van de toenemende zorgvraag én aan de beweging richting passende zorg. In de Green Deal 3.0 hebben partijen doelen en acties afgesproken voor de periode 2023 tot en met 2026. 

Lees hier meer over de doelstelling Green Deal Samen werken aan duurzame zorg (Green Deal 3.0) 

Met de Green Deal ligt er dus ook een taak voor de huisartsenzorg. Als huisartsenpraktijk heeft u een belangrijke invloed op verduurzamen in de zorg. Door bijvoorbeeld maatregelen te nemen op het gebied van medicijngebruik, vervoer en energie draagt u bij aan de gezondheid van de planeet én van uw patiënten. 

zonnepanelen plaatsen op een huisartsenpraktijk

Hoe duurzaam is mijn praktijk?

Doe de quickscan en/of vul de barometer in. Zo komt u te weten welke duurzame stappen u kunt nemen.

Aan de slag

Hoe gaat u (verder) aan de slag met verduurzaming van uw praktijk? 

Eenvoudige maatregelen doorvoeren

Wilt u beginnen met stappen die weinig tijd en geld kosten maar veel opleveren, pak dan deze quick wins erbij.

Handen om wereldbol in kader van duurzaamheid

Voorbeelden

Wie gingen u voor? Laat u inspireren en maak gebruik van al beschikbare informatie.

E-boek De groene huisartsenpraktijk

Vindt hier alle informatie over verduurzamen gebundeld in een handig e-boek.

Workshop de groene huisartsenpraktijk

U wilt in de praktijk waar u (vaak) werkt beginnen met verduurzamen maar weet niet hoe? Volg dan deze workshop.

NHG-Congres 2024

Op vrijdag 15 maart 2024 vindt het NHG-Congres plaats in Den Bosch. We zetten die dag een inspirerend programma vol informatie en educatie neer. Met ruimte voor ontmoeting en verbinding.