Oproep World Health Organization: geef het goede voorbeeld

In Nederland is de zorgsector verantwoordelijk voor ongeveer 7% van de CO2-uitstoot, 4% van het afval en 13% van het grondstoffengebruik. De World Health Organization heeft alle artsen wereldwijd opgeroepen het goede voorbeeld te gaan geven. Ook de nieuwe KNMG Gedragscode voor artsen stelt dat artsen zich inzetten voor een duurzame zorgsector en gezonde leefwereld.

Doelen overheid

De zorgsector moet in de toekomst voldoen aan de doelen die de Nederlandse overheid heeft opgesteld:  

  • 60% CO2-reductie in 2030  
  • 50% minder grondstoffen in 2030  
  • én volledig circulair in 2050

De Green Deal: Samen werken aan Duurzame Zorg

Om als zorgsector deze doelen te behalen werken we aan ‘duurzame zorg’ in de ‘Green Deal Samen werken aan Duurzame Zorg’.

De Green Deal staat voor zorg met minimale CO2-uitstoot en impact op de leefomgeving, met oog voor circulariteit van grondstoffen en materialen. Hiermee draagt de sector bij aan het beperken van de toenemende zorgvraag én aan de beweging richting passende zorg. 

NHG heeft de Green Deal ondertekend

In de Green Deal 3.0 hebben partijen doelen en acties afgesproken voor de periode 2023 tot en met 2026.  Ook het NHG heeft deze Green Deal in 2023 ondertekend. De Green Deal staat voor zorg met minimale CO2-uitstoot en impact op de leefomgeving, met oog voor circulariteit van grondstoffen en materialen.

Lees hier meer over de doelstelling Green Deal Samen werken aan duurzame zorg (Green Deal 3.0) 

Met de Green Deal ligt er dus ook een taak voor de huisartsenzorg. Als huisartsenpraktijk heb je een belangrijke invloed op verduurzamen in de zorg. Door bijvoorbeeld maatregelen te nemen op het gebied van medicijngebruik, vervoer en energie draag je bij aan de gezondheid van de planeet én van je patiënten.