Gebaseerd op het ‘Uitvoeringskader bevolkingsonderzoek’

Deze praktijkhandleiding is gebaseerd op het ‘Uitvoeringskader bevolkingsonderzoek (BVO) baarmoederhalskanker’. Het uitvoeringskader beschrijft voor alle (medisch) professionals in de hele keten, hoe en door wie het BVO baarmoederhalskanker wordt uitgevoerd, en welke afspraken gelden.

Inhoud praktijkhandleiding

  • Zowel de praktische uitvoering (hoofdstukken 2, 3, 4 en 6) als het waarom en hoe (hoofdstuk 1) komen aan bod
  • Ook besteden we aandacht aan gynaecologische zorg in beladen situaties (hoofdstuk 5)
  • Het bevolkingsonderzoek kan niet los worden gezien van de diagnostiek en behandeling van baarmoederhalskanker in de dagelijkse praktijk. Hierover gaat hoofdstuk 7.