Informatie voor professionals

Op de website van het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) zijn cijfers te vinden over incidentie, prevalentie en mortaliteit van baarmoederhalskanker. Ook bevat de site informatie (geschreven voor het algemene publiek) over de behandeling en palliatieve fase.

In de Monitor bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker vindt u cijfers over de deelnamegraad (via uitstrijkje en ZAS), verwijspercentages en relevante afwijkingen. Ook komen trends van de afgelopen jaren aan de orde.

De Richtlijn Cervixcytologie van de Federatie Medisch Specialisten bevat meer informatie over de cytologische beoordeling van een uitstrijkje, de KOPAC-B-codering en de Pap-uitslag. Deze richtlijn is in herziening (ten tijde van publicatie van deze handleiding), het nieuwe BVO-verwijsschema is nog niet verwerkt.

In de richtlijnen Cin en Cervixcarcinoom van de Federatie Medisch Specialisten is meer informatie te vinden over de aanvullende diagnostiek en behandeling na verwijzing naar de gynaecoloog vanwege een afwijkend uitstrijkje.

Het Gezondheidsraadadvies Verbetermogelijkheden bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker uit 2021 bevat meer achtergrondinformatie over de rationale achter de recente wijzigingen. Er is ook infor- matie te vinden over de prestaties van de ZAS, die met die van het uitstrijkje worden vergeleken.

Op de site van het RIVM is informatie over het hele proces (van uitnodiging tot verwijzing) en achter- grondinformatie over baarmoederhalskanker en HPV te vinden.

De regionale screeningsorganisaties zijn na een fusie 1 organisatie geworden: Bevolkingsonderzoek Nederland. Op de site van deze organisatie vind u contactgegevens voor de verschillende locaties. Ook bevat de site achtergrondinformatie, en informatie over het huisartsportaal en scholing.

Op het Huisartsportaal van de website van Bevolkingsonderzoek Nederland kunt u ook materialen aanvragen (laboratoriumformulieren/uitstrijkmateriaal) en uw gegevens beheren.

Via Bevolkingsonderzoek Nederland kunnen doktersassistenten de e-learning, de basisscholing en de vervolgscholingen cervixscreening volgen.

  • Scholing voor huisartsen

Voor huisartsen is via de online leeromgeving van het NHG de e-learning ‘Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker’ beschikbaar. Meer scholingsmogelijkheden.

Informatie voor patiënten

  • Op Thuisarts.nl is informatie te vinden over het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker, de zelfaf- nameset en het uitstrijkje.
  • Op de site van Bevolkingsonderzoek Nederland is een cliëntportaal te vinden waar de deelnemer een aantal logistieke zaken kan regelen (ZAS aanvragen, stopzetten/pauzeren van uitnodigingen, nieuwe brief aanvragen, enzovoort). Ook bevat de site algemene informatie over het bevolkingsonderzoek en baarmoederhalskanker.
  • Op Rivm.nl is algemene publieksinformatie te vinden, en ook alle communicatiemiddelen: uitnodigings- en uitslagfolder, animatiefilms, infographic en clientfilms. Deze zijn beschikbaar in verschillende talen.
  • Op Degynaecoloog.nl is aanvullende informatie te vinden over de zorg bij de gynaecoloog. Onder andere deze informatiefilm over vervolgbehandeling na een afwijkend uitstrijkje.