Huisarts op huisbezoek in gesprek met oudere

Praten over het levenseinde (KNMG)

Hoe en wanneer begint  u een gesprek over het levenseinde? Wat bespreekt u en waar moet u op letten? 

Stel knuffelt elkaar

Stappenplan euthanasie 

Een overzicht van fases en stappen m.b.t. de besluitvorming over euthanasie en de uitvoer daarvan.

Handen van oudere

Bewust afzien van eten en drinken (KNMG)

Hoe kunt u patiënten die bewust afzien van eten en drinken het beste ondersteunen?

Oudere houdt had vast

Palliatieve richtlijnen

De algemene NHG-Standaarden vormen ook in de palliatieve fase de basis of gebruik de richtlijnen van Pallialine.

Arts op huisbezoek bij vrouw

Proactieve zorgplanning (Palliaweb)

Voor persoonlijke palliatieve zorg is het belangrijk om op tijd met de patiënt over wensen en behandelopties te spreken.

Handen vasthouden

Spoedkaart Medicatie in acute palliatieve situaties

Een overzichtelijke checklist  met praktische en toepasbare medicamenteuze adviezen.

Handen vasthouden

Handreiking Proefbehandeling cannabis palliatieve fase

In de palliatieve fase kun je een proefbehandeling met cannabis overwegen. Wat moet je als huisarts doen?