Wat kunt u in deze praktijkhandleiding vinden?

  • De opzet en achtergronden van het bevolkingsonderzoek
  • De verschillende stappen van het bevolkingsonderzoek
  • De rol van de huisarts en praktijkassistente in dit bevolkingsonderzoek
  • Verwijzing naar meer informatie voor publiek en professionals