U bent hier

Individueel Zorgplan en het HIS

Vanuit persoonsgerichte zorg maken de huisarts, POH en de patiënt samen afspraken over de zorg, die aansluiten bij de wensen en mogelijkheden van de patiënt. In het dossier raken deze afspraken nu verloren, omdat er geen duidelijke plek is om dit bij te houden en ze binnen episodes (bv. de P-regel) wegzakken in de tijd. Het individuele zorgplan (IZP) is bedacht om hier ondersteuning in te bieden. Voor de huisarts en de POH is het belangrijk dat het zorgplan beschikbaar is vanuit het EPD en gebruiksvriendelijk is.

Specificaties

Het NHG heeft specificaties voor het zorgplan opgesteld voor HIS’en en KIS’en. De specificaties zijn gebaseerd van de resultaten van het project Ontwikkeling referentiemodel Individueel Zorgplan van Vilans, NPCF en NHG, dat in samenspraak met het veld is uitgevoerd (zie Dossier Individueel Zorgplan) .

Implementatie

Bij de implementatie van het IZP bleek een struikelblok dat de specificaties van het zorgplan onvoldoende naar voren brengen hoe een zorgplan binnen een HIS er nu uit komt te zien. Daarom is, in aanvulling op de specificaties, in de notitie ‘Een gebruiksvriendelijk Zorgplan vanuit het HIS’ beschreven hoe het zorgplan binnen een HIS kan werken en wat dit biedt voor de huisartsen en de POH.

De functionele eisen en een uitwerking van de gegevens van een IZP binnen een HIS zijn ook uitgewerkt in het HIS-Referentiemodel.

Contact

Voor meer informatie over de functionaliteit en het model van een Individueel Zorgplan voor de huisartsenzorg kunt u contact opnemen met het NHG:

Erica Bastiaanssen, senior wetenschappelijk medewerker sectie automatisering, e.bastiaanssen@nhg.org