Belangrijkste aandachtspunten

De zorg die huisartsen verlenen aan ouderen die verblijven in een Wlz-instelling (Wet langdurige zorg) telt nu ook mee bij de werkzaamheden voor herregistratie. De algemene medische zorg voor ouderen in een verpleeghuis is dus toegevoegd als bijzondere groep. 

Deze werkzaamheden tellen alleen mee, als je ook tenminste gemiddeld 8 uur per week over vijf jaar in de huisartsenpraktijk als huisarts hebt gewerkt. 

Medische zorg die een huisarts leverde aan bijzondere doelgroepen (zoals aan psychiatrische patiënten, gedetineerden, militairen, verstandelijk gehandicapten en dak- en thuislozen) telde al mee als gewerkte uren voor herregistratie. 

Wijzigingen gaan in per 1 maart 2024

Het College Geneeskundige Specialismen (CGS) heeft op 14 februari 2024 het gewijzigde Besluit huisartsgeneeskunde, na verloop van de adviesronde, definitief vastgesteld. Inmiddels is ook demissionair Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport akkoord gegaan. De wijzigingen gaan met terugwerkende kracht per 1 maart 2024 in.  

Meer informatie

Alle (overige) herregistratie-eisen voor huisartsen vind je verder op de website van de KNMG.  

Op de website van NHG worden evaluatie individueel functioneren (visitatie) en evaluatie in een groep verder toegelicht.