Het visitatieprogramma

Het visitatieprogramma voor huisartsen is een onderdeel van de herregistratie-eisen en richt zich op het onderdeel ‘evaluatie individueel functioneren’. Het ondersteunt u bij het reflecteren op uw eigen functioneren en professionele ontwikkeling. Persoonlijk goed functioneren kan het plezier in uw werk bevorderen.

Aan de slag

Op mijnvisitatie.nl vindt u een aanmeldformulier. Na aanmelding krijgt u toegang tot de groep Visitatie op HAweb. Het besloten Visitatie Online-systeem (VOL) ondersteunt u bij het doorlopen van de verschillende stappen.

Het visitatieprogramma bestaat uit de volgende onderdelen:

  1. Een vragenlijst met algemene gegevens en een competentievragenlijst (CanMeds-competentierollen)
  2. Feedback verzamelen met vragenlijsten voor verschillende collega’s en patiënten
  3. Zelfevaluatie en -analyse op basis van de verkregen feedback en het maken van een Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP)
  4. Een visitatiegesprek met een erkende gespreksleider visitatie

Website Mijnvisitatie.nl

Ga naar Mijnvisitatie.nl voor meer informatie en om u aan te melden en te starten met het visitatieprogramma.   

Tools en ondersteunende producten