Het visitatieprogramma

Het visitatieprogramma voor huisartsen ondersteunt u bij het reflecteren op uw eigen functioneren en heeft als doel het bevorderen van de kwaliteit van zorgverlening. Persoonlijk goed functioneren bevordert het werkplezier. 

Website Mijnvisitatie.nl

Ga naar Mijnvisitatie.nl voor meer informatie en om u aan te melden en te starten met het visitatieprogramma.   

Meer informatie

Meer informatie over de herregistratie-eis: evaluatie Individueel functioneren (knmg.nl).