Belangrijkste aandachtspunten

  • De standaard benadrukt dat er een goede kans is op spontaan herstel. Voor het overgrote deel van de patiënten is het afdoende om goede adviezen te geven voor adequate activiteitreductie en pijnstilling.  
  • Blijven er (ernstige) klachten bestaan, dan zijn er aanvullende behandelingen. Deze hebben echter een beperkte meerwaarde (tapebehandeling) of zijn alleen geschikt voor zeer selectieve indicaties (een corticosteroïdinjectie of verwijzing voor oefentherapie).  
  • Bracebehandeling of verwijzing voor shockwavetherapie wordt afgeraden.  

Andere NHG-producten

Naast de NHG-Standaard hebben we ook andere NHG-producten ontwikkeld of gewijzigd:

Er zijn 2 nieuwe kennislacunes die bij deze richtlijn horen.

H&W-artikel Herzieningen in NHG-richtlijnen Epicondylitis, Hand- en polsklachten en Waterpokken

Recentelijk is de NHG-Standaard Epicondylitis herzien. Het behandeladvies is ongewijzigd: doorgaans volstaat adequate activiteitsreductie. Naar H&W-artikel Herzieningen in NHG-richtlijnen Epicondylitis, Hand- en polsklachten en Waterpokken.

H&W-podcast Epicondylitis

In 40 minuten praten Femke Veldman, huisarts, en Aimée Kok, wetenschappelijk medewerker bij het NHG, je bij over de belangrijkste punten uit de herziene NHG-Standaard Epicondylitis. Kok benadrukt dat de standaard in essentie ongewijzigd is, maar beter onderbouwd is. Naar de H&W-podcast Epicondylitis.

De bestaande teksten op Thuisarts.nl zijn vernieuwd zodat ze aansluiten op de nieuwe NHG-Standaard: