De opdracht was om te komen tot een probleemanalyse voor de huisartsenzorg binnen de context van de eerstelijn, en vervolgens om oplossingen te formuleren voor de organisatie van de huisartsenzorg waarin zowel huisartsen als andere zorgprofessionals een rol kunnen spelen met een tijdslijn tot 2035.

Oplossingsrichtingen

De werkgroep, met experts uit de gelederen van het NHG, de LHV en InEen, heeft een grondige inventarisatie en analyse gemaakt van de ontwikkelingen, problemen en uitdagingen rond de huisartsenzorg. Op basis daarvan heeft de werkgroep een rapport met mogelijkheden voor verandering opgesteld in de vorm van bouwblokken. Daaruit komen in het bijzonder zes kansrijke oplossingsrichtingen naar voren. In het kort zijn dat:

  • Oplossing 1: Digitale triage
  • Oplossing 2: Regionale verantwoordelijkheid, kansen voor praktijkhouders
  • Oplossing 3: Samenwerking binnen de trias huisarts, wijkverpleegkundige zorg en algemeen maatschappelijk werk
  • Oplossing 4: Taakherschikking naar de apotheker voor medicatiebewaking
  • Oplossing 5: Organisatie van chronische zorg buiten de huisartspraktijk
  • Oplossing 6: Ontwikkelen van de potentie van Thuisarts.nl

De werkgroep doet ook vier aanbevelingen over de rol van het NHG, waaronder dat het NHG zich mag inzetten voor de organisatie van de huisartsenzorg.

Toekomstvisie

Het rapport is op een methodische, systematische manier tot stand gekomen. De oplossingen die de werkgroep in het rapport schetst zijn divers, maar zeker niet uitputtend. Het kan bijdragen aan de discussie over toekomstbestendige organisatie van de huisartsenzorg. Het NHG zal de aangereikte oplossingsrichtingen meenemen in het traject Toekomstvisie huisartsenzorg 2025-2035.