Generalisme als specialisme

Het NHG is er voor alle huisartsen en juist daarom hebben we onze leden gevraagd om mee te denken over de onderwerpen die deze dag zeker aan bod moeten komen. U was heel duidelijk in uw wensen, daarom wordt het generalistisch, met veel verschillende invalshoeken en praktische handvatten. Juist dat, waar wij huisartsen, specialisten in zijn en samen het verschil kunnen maken.

Congres met 4 pijlers: doet u ook mee?

Aan de hand van onderstaande pijlers is het inhoudelijk programma verder vormgegeven.

Dit zijn de pijlers:

Op onze website nhgcongres.nl vindt u verder alle actuele informatie rond het programma en de ticketverkoop.

Zet u de datum 15 maart 2024 in uw agenda? We hopen deze dag zo veel mogelijk collega’s te zien.

De NHG-Congrescommissie: Robbert Keppel (voorzitter), Mireille Ballieux, Pavien Bavinck, Patrick Bindels, Marco Eichhorn, Iris Ketel, Lotte Schaafsma, Janneke Veeze en Sietse Wieringa