U bent hier

NHG-Tabel Gebruiksvoorschrift

Deze tabel wordt gebruikt voor het coderen van het gebruiksvoorschrift van een geneesmiddel.

(tabel 25)

Leestip

De NHG-tabel gebruiksvoorschriften: grote schoonmaak moet gebruik eenvoudiger maken (SynthesHis, april 2018) 

Verkrijgbaarheid

Versie 7 (februari 2018) is de actuele versie voor gebruik in de HISsen. De tabel gebruiksvoorschrift wordt voor huisartsen meegeleverd met het HIS en via de HIS leverancier up-to-date gehouden.

Op de website van het HIS-referentiemodel kunt u de PDF-versie van de tabel downloaden, waarin de structuur en werkwijze wordt uiteengezet en de tabellen zijn opgenomen. Voor leveranciers zijn computer leesbare versies van de tabellen beschikbaar.

Versie 7, februari 2018

In februari 2018 is versie 7 uitgebracht van de NHG-Tabel 25 Gebruiksvoorschrift. Versie 7 kan worden gezien als een update op de grote veranderingen van versie 6. Een aantal teksten die in versie 6 vervallen zijn, die toch regelmatig in de praktijk gebruikt worden en node worden gemist, zijn in versie 7 weer geactiveerd. Daarnaast is één tekst toegevoegd die in combinatie met ‘zonodig’ kan worden gebruikt.

Deze versie is voorzien van uitgebreide documentatie in PDF. Zoals bij deze tabel gebruikelijk is de structuur en inhoud van de tabel uitgebreid beschreven in het document "NHG-Tabel 25 Versie 7 Structuur en inhoud". 
Voor helpdesks en huisartsen is een lijst met mogelijke alternatieven voor een deel van de vervallen teksten beschikbaar.
Tenslotte is het document "NHG-Tabel 25 Aandachtspunten bij implementatie Versie 7" meegeleverd dat aandachtspunten bespreekt voor het in gebruik nemen van versie 7. Dit is vooral van belang voor leveranciers en daarom alleen voor licentiehouders te downloaden. De kernpunten hiervan zijn:

  • In versie 6/7 zijn veel aanvullende teksten op ‘vervallen’ gezet.
  • Let bij het inlezen op die status ‘vervallen’. Vervallen teksten mogen door de gebruiker niet meer worden gekozen (maar wel worden gebruikt om oude voorschriften correct weer te geven).
  • Controleer of houd anderszins rekening met voorgedefinieerde voorschriften die mogelijk nog vervallen teksten bevatten.
  • Informeer de gebruiker over vervallen teksten en de gevolgen daarvan.
  • Bij gebruik van Prescriptor/NHG formularium moet u ofwel vervallen teksten vanuit de Prescriptor nog accepteren, ofwel een aantal maanden wachten met inlezen van de nieuwe tabel versie 7.

Correctie op Versie 6, mei 2017

Op 24-5-2017 is een correctie doorgevoerd op versie 6 van de NHG-Tabel 25 Gebruiksvoorschriften. Deze correctie betreft de file "aanvullende teksten.txt" en is op 29 mei 2017 gepubliceerd op de website van het HIS-referentiemodel. Licentiehouders kunnen de gecorrigeerde file downloaden.

De correctie bestaat uit het herstellen van enkele memo-codes, die waren verminkt in een conversieslag.
Het betreft de memo-codes van de volgende nummers (ID's): 1167, 1169, 1170, 1171, 1179, 1180, 1182 en 1183 . De memo-codes zijn nu hersteld.

De overeenkomstige tabel in de G-Standaard is vanaf de eerste uitgave van versie 6 correct geweest. 

Versie 6, oktober 2016

In deze versie is een klein aantal teksten toegevoegd (5), en een groot aantal teksten verwijderd (205). Uitgangspunt hierbij was de hanteerbaarheid van de tabel te vergroten en het zoeken te vergemakkelijken. Teksten die veel op elkaar lijken, alsmede teksten die niet meer werden gebruikt zijn verwijderd. Daarnaast is een nieuwe categorie-indeling gemaakt, die ook het zoeken in de teksten vergemakkelijkt.

Versie 5, september 2015

Versie 5 uit 2015 is een kleine update op versie 4 uit 2004. Structuur en opzet van versie 5 zijn identiek aan versie 4.

Nieuw is het begrip ‘Eenmalig’ in de component tijdseenheid, alsmede een veertigtal nieuwe aanvullende teksten die in de loop der jaren zijn toegevoegd (en ook al routinematig door Z-Index worden meegeleverd met de tabellen, steeds al aangeduid met versienummer 5). Met deze publicatie is de NHG-tabel Gebruiksvoorschrift weer synchroon met de uitgeleverde versie door Z-Index.

Versie 5, maart 2006 (vervallen)

In 2006 is na afstemming met meerdere partijen een versie van de tabel met relatief grote vernieuwingen tot stand gekomen. Het NHG heeft deze versie in de publicatie aangeduid met versie 5 (2006). Deze versie is echter noch in de apotheeksystemen, noch in de Huisartsinformatiesystemen geïmplementeerd, omdat dit op diverse praktische bezwaren stuitte. Deze versie is nooit routinematig uitgeleverd met de Z-Index bestanden.

Versie 4, april 2004

Deze tabel wordt gebruikt voor het coderen van het gebruiksvoorschrift van een geneesmiddel. Het gaat hierbij om het coderen van een gebruiksadvies zoals 2 maal daags 1 tablet, met water innemen.
De codering wordt enerzijds gebruikt door de huisarts bij het elektronisch voorschrijven en is anderzijds een belangrijke component in de communicatie tussen huisarts en apotheek.

Contactpersonen

Voor inhoudelijke vragen over de tabel gebruiksvoorschrift en voorstellen voor aanvullingen of aanpassingen kunt u terecht bij het Programma Informatisering Huisartsenzorg:

Henk Westerhof: h.westerhof@nhg.org
Erica Bastiaanssen: e.bastiaanssen@nhg.org