U bent hier

Dossier Spoed

Laatste aanpassing. 18 december, 2020

Spoedzorg vormt een integraal onderdeel van de huisartsenzorg.

Volgens de kernwaarden van de Woutschotenconferentie is huisartsenzorg 24 uur per dag beschikbaar. Het NHG-Standpunt Huisarts en spoedzorg (juni 2013) beschrijft spoedzorg als de zorg die zich richt op de zorgvraag die vanuit de beleving van de patiënt acuut is. Het aandeel van de acute zorgvragen die door de huisartsenpraktijken overdag en door de huisartsenposten tijdens ANW-uren behandeld worden, is aanzienlijk. Volgens de cijfers van monitor acute zorg 2018 kwamen naar schatting 3 miljoen acute zorgvragen bij huisartsenpraktijken overdag terecht, en 3.6 miljoen zorgvragen bij huisartsenposten. Deze acute zorg wordt in nauwe samenwerking met andere partners in de keten acute zorg geleverd.

Het NHG streeft ernaar om kwalitatief bruikbare producten aan te bieden die zorgverleners kunnen ondersteunen tijdens de behandeling van acute zorgsituaties. De huisartsgeneeskundige acute zorg is onderhevig aan nieuwe ontwikkelingen qua de organisatie en samenwerking met andere ketenpartners. Op deze pagina vindt u meer informatie.

Hieronder lichten wij een aantal producten toe:

NHG-TriageWijzer

De NHG-TriageWijzer is in 2020 geactualiseerd. Naast het geactualiseerde boek is er een nieuwe online versie ontwikkeld.
Beide versies van de NHG-TriageWijzer (versie 2020), zowel het boek als de webapplicatie, zijn onafhankelijk of in aanvulling op elkaar te gebruiken.

Geneesmiddelen en zuurstof in spoedeisende situaties

De NHG-Behandelrichtlijn Geneesmiddelen en zuurstof in spoedeisende situaties geeft aanbevelingen voor de toediening van geneesmiddelen en zuurstof bij spoedeisende toestandsbeelden of aandoeningen meestal in afwachting van de komst van een ambulance.

Detail uit de ABCDE-kaart voor huisartsenABCDE-kaart voor huisartsen

De ABCDE-kaart is een leidraad voor spoedeisende situaties in de huisartsgeneeskunde. Het is afhankelijk van de situatie welke interventies daadwerkelijk kunnen worden verricht. De kaart moet worden gezien als een checklist.

Lees hoe de herziening van de ABCDE-kaart tot stand kwam.

Contact

Heeft u een vraag, opmerking of suggesties, dan bent u van harte welkom om contact op te nemen via: kenniscentrum@nhg.org.

 

Nieuws

19 augustus, 2020
Op 19 augustus verschijnt de vernieuwde NHG-TriageWijzer. De NHG-TriageWijzer 2020 is geactualiseerd volgens de Nederlandse Triage Standaard, richtlijnen en actuele inzichten over triage en...

Publicaties

De ABCDE-methodiek is een werkwijze waarbij hulp wordt verleend volgens het principe "treat first what kills first". Hieronder vindt u de link naar de meest recente versie van het ABCDE-kaartje.
Huisartsopleiding Nederland, NHG en SBOH hebben eind 2011 geconstateerd dat de bestaande ABCDE-methode voor huisartsen niet meer aansloot bij de ABCDE-methode die door de huisartsopleiding in het onderwijs aan aios en huisartsopleiders gebruikt wordt. Hierop is een werkgroep ingesteld met als opdracht de ABCDE-methode voor huisartsen te actualiseren.