U bent hier

NHG-Kaderopleiding Beleid en Beheer

Opleiding start najaar 2022

Modern leiderschap in de praktijk

Regie op regionale eerstelijnszorg en vaardigheden praktische veranderkunde

Kaderhuisartsen zijn een onmisbare schakel in de eerstelijns zorg die voortdurend in ontwikkeling is. Meer dan ooit is er behoefte binnen de gezondheidszorg aan huisartsen: 

  • met organisatietalent
  • met inzicht en invloed op het speelveld waarin de huisarts zich bevindt
  • met medisch leiderschap
  • die kunnen bijdragen bij het innoveren en verbeteren van zorg in de regio
  • die collega’s en hun organisaties hierbij willen ondersteunen
  • die bruggen kunnen bouwen voor kwalitatief goede, toegankelijke en betaalbare zorg

Inhoud opleiding

Huisartsen krijgen in dit tweejarige deeltijdprogramma de kans zich professioneel te ontwikkelen op het gebied van organisatiekunde en projectmanagement, geavanceerde populatiegerichte praktijkvoering en deskundigheidsoverdracht. Het curriculum in dit programma sluit aan bij actuele inzichten in de maatschappelijke plaats van de huisartsgeneeskunde en biedt op vele manieren aanknopingspunten voor leiderschap van huisartsen in het aanbieden van kwalitatief hoogstaande zorg. Er wordt op heel verschillende manieren aan project- en organisatievaardigheden gewerkt, mede resulterend in een praktisch toepasbaar programma voor de eigen werksituatie.

In de kaderopleiding leer je de maatschappelijke veranderingen en impact op de gezondheidszorg te duiden en de betekenis hiervan te vertalen naar je eigen praktijk en de samenwerking met andere partijen, lokaal en regionaal. De rode draad in deze niet-klinische opleiding is ‘leren door doen’. Er is een cyclisch traject van verkennen, toepassen en oefenen. In deze opleiding werk je aan door jouzelf opgezette of mee-ontwikkelde zorgvernieuwingsprojecten en loop je verschillende stages. De opleidingsdagen zijn gevuld met kennis, vaardighedentraining en achtergrondconcepten; daarnaast uitwisseling, feedback en reflectie. Het onderwijs vindt plaats in een kleinschalige groep met vaste groepsbegeleiders. Gerenommeerde sprekers en cursusleiders laten alle aspecten van de organisatie van de eerstelijns gezondheidszorg zo actueel mogelijk aan bod komen. Dit vindt plaats in een stimulerende omgeving met de andere deelnemers. Met de opgedane kennis kun je direct aan de slag. 

Inhoudelijke thema’s: kwaliteitsbeleid, projectmatig werken, onderhandelen, verandermanagement, financiële expertise, data-analyse, populatiegerichte zorg, reflecterend vermogen, wetenschap, presenteren en publiceren, innoveren, profileren en netwerken. 

Vormgeving kaderopleiding

De kaderopleiding duurt 2 jaar. Per jaar zijn er 7 onderwijsdagen. Deze bestaan uit 3 tweedaagse scholingsbijeenkomsten en een eendaagse bijeenkomst in Woudschoten (Zeist).

Het programma bestaat uit centrale onderwijsdagen, voorbereidingsopdrachten, uitwerkingsopdrachten, projecten, presentaties en het geven en krijgen van feedback op projecten. Het onderwijs vindt plaats in een kleinschalige groep met vaste groepsbegeleiders. 

Werkbelasting

De werkbelasting is gemiddeld een dag per week, de onderwijsdagen, voorbereiding en stages zijn hierbij inbegrepen. Naast de reguliere onderwijsdagen zijn er naar verwachting ook een aantal facultatieve onderwijsdagen mogelijk in samenwerking met bijvoorbeeld de kaderopleiding geïntegreerde eerstelijns ouderengeneeskunde en de kaderopleiding apothekers. 

Doelgroep

Huisartsen die de ambitie hebben een actieve rol te spelen in de organisatie(s) van de huisartsenzorg en samenwerkingsverbanden in hun regio of al bestuurlijk actief zijn. Het programma is ook toegankelijk voor niet-huisartsen met voldoende (medische en organisatorische) vooropleiding.

Geregistreerd kaderhuisarts beleid en beheer 

Tijdens de opleiding kun je je als aspirant-lid aansluiten bij de BOHAG (Beleid en Organisatie Huisartsen Advies Groep). Deze expertgroep ziet het als haar taak de zorg te professionaliseren door kennisoverdracht, analyse, advisering en begeleiding van de individuele huisarts tot zorggroepen, regionale samenwerkingsverbanden en huisartsgeneeskundig relevante opleidingen. De BOHAG biedt ook de mogelijkheid tot blijvende ontwikkeling en relevante nascholing om als kaderhuisarts Beleid en Beheer geregistreerd te blijven. 

Cursuscommissie

Drs. G. (Gré) Van Gelderen, huisarts, LUMC, afdeling PHEG  
Drs. M. (Mascha) Egberts, Sociale wetenschapper en Veranderkundige, LUMC, afdeling PHEG  

Voor vragen met betrekking tot de inhoud van de Kaderopleiding kun je contact opnemen met de opleidingscoördinator Gré van Gelderen via M.G.van_Gelderen@lumc.nl.

Plaats

De onderwijsdagen vinden plaats in Leiden, de tweedaagse bijeenkomsten vinden in Zeist of een andere centrale locatie in Nederland plaats.

Data

De data staan vermeld op de website van Boerhaave Nascholing.

Meer informatie en aanmelding

Voor vragen over aanmelding neemt u contact op met Boerhaave Nascholing via e-mail (boerhaavenascholing@lumc.nl). Download de flyer met meer informatie over de kaderopleiding.

Inschrijven is mogelijk via de website van Boerhaave. 

Na aanmelding volgt een telefonische intake om de verwachtingen en competenties van de toekomstige deelnemer te bespreken.

Heeft u nog vragen over de NHG-Kaderopleiding Ouderengeneeskunde? Neem dan vooral contact op met Martine de Niet, mede-coördinator van de opleiding via telefoon (071 - 526 8427) of e-mail (m.de_niet-robbers@lumc.nl).

Kaderartsen beleid en beheer aan het woord

"Heerlijk om 2 jaar lang onder gelijkgestemden te zijn, geeft veel energie. Verder heeft de kaderopleiding B&B mij duidelijkheid gegeven over wat ik regionaal wilde gaan aanpakken en vooral ook welke richting ik niet wilde opgaan." -  Pascale Hendriks

"De Kaderopleiding Beleid en Beheer heeft mij inzichten gegeven om bestuur- en organisatievraagstukken aan te pakken. Door theoretische achtergronden en praktische opdrachten ontwikkelde ik een helicopterview op de huisartsenzorg. Met gelijkgestemden vond ik de inspiratie om als kaderhuisarts de huisartsenzorg te versterken." - Aline Pikaar