Start opleiding en aanmelden

De opleiding start op 17 april 2024 met de 7e lichting Kaderhuisartsen i.o. Inschrijven is nu helaas niet meer mogelijk. Wil je meer weten over deze Kaderopleiding? Neem dan contact op met de staf via KaderopleidingSpoed@erasmusmc.nl.

Op www.huisartsenspoedzorg.nl vind je alle informatie omtrent inschrijven en de volledige aanmeldingsprocedure of ga direct naar het: Inschrijfformulier NHG-Kaderopleiding Huisarts en Spoedzorg.

Organisatie

De NHG-Kaderopleiding Huisarts en Spoedzorg wordt ontwikkeld en georganiseerd door de afdeling Huisartsgeneeskunde van het Erasmus MC.

Plaats

Het onderwijs zal op de meeste dagen plaatsvinden in Schola Medica te Utrecht.

De opleiding

Gedurende twee jaar wordt de groepsgewijze training op de vakinhoudelijke verdieping verzorgd door expertdocenten en enthousiaste ervaren Kaderhuisartsen. Dit zorgt er tegelijkertijd voor dat het eigen netwerk verbreed wordt en er mogelijkheid is tot het delen van waardevolle ervaringen. De vakinhoudelijke verdieping kent een drietal hoofdlijnen:

  • Medisch inhoudelijk: ABCDE-methodiek, traumatologie, spoedzorg bij specifieke groepen zoals kinderen, ouderen en geestelijke gezondheidszorg;
  • Didactiek: werken volgens het ‘Learn-Do-Teach’ -principe, waaronder leren presenteren;
  • Wetenschappelijke verdieping: refereren, kritisch lezen en bespreken van recente literatuur en waar gewenst zelf (mee)schrijven aan een artikel.

Ook biedt de NHG-Kaderopleiding Huisarts en Spoedzorg onderwijs in het initiëren en opstarten van projecten. Centraal staat de sleutelrol in de samenwerking met ketenpartners en stakeholders in de spoedzorg.

Je wordt tevens opgeleid tot een docent die kwalitatief goede nascholing kan verzorgen volgens de principes van de didactische vaardigheden.
En misschien wel het allerbelangrijkste: de individuele leerlijn biedt iedere Kaderhuisarts i.o. de kans om het eigen leertraject te beïnvloeden door focus te leggen op de deelgebieden die hij of zij ambieert.

Tijdsbesteding en studiemateriaal

Gemiddeld wordt er vijf á zes uur per week aan de opleiding besteed aan voorbereiding, nabereiding, projecten en stages. Opdrachten en handleidingen zijn digitaal beschikbaar op een besloten gedeelte van de eigen website waardoor het studiemateriaal altijd en overal te raadplegen is. Diverse fora op de website bevorderen samenwerking met collega-Kaderartsen i.o. en geeft ruimte voor onderlinge gedachtewisselingen. In twee jaar staat er 40 uur aan stagetijd/vrije ruimte.

Dit is zeer breed in te vullen en dient als een mooie kans om de individuele interesse meer diepgang te geven. Scenario-onderwijs als in de STARt-class maakt deel uit van het programma: met de inzet van simulatiepatiënten en een grote diversiteit aan ABCDE-scenario’s wordt dit onderwijs als zeer waardevol aangemerkt.

Kosten en accreditatie

De kosten voor de 7e lichting zijn vastgesteld op € 5.400,- per jaar. Als Kaderhuisarts i.o. ontvang je per jaar 40 accreditatiepunten. Huisartsen die de volledige twee jaar hebben gevolgd en zich Kaderhuisarts Spoedzorg mogen noemen, kunnen zich aanmelden bij het College voor Huisartsen met een Bijzondere Bekwaamheid (CHBB).

Meer informatie